69 million page views

More on racist Ahmad Tibi, including anti-black and anti-Druze bigotry (the Arab-Islamic MK)

Reader comment on item: Israel's Arabs, Living a Paradox

Submitted by Theresa (United States), Aug 10, 2022 at 14:34

More on racist Ahmad Tibi, including anti-black and anti-Druze bigotry (the Arab-Islamic MK)

1999

"אתה דרוזי משתף פעולה; הנעל שלי נקייה יותר מהעדה שלך" - גלובס
29.04.1999
השוטר הדרוזי, הטוען שאחמד טיבי גידף ותקף אותו, העיד היום (ד') בבית המשפט המחוזי בירושלים.
"אתה דרוזי משתף פעולה. הנעל שלי נקייה יותר מהעדה שלך" - כך תיאר השוטר הדרוזי על התקרית עם טיבי סמוך למחסום ישראלי באיזור רמאללה. לדברי השוטר, אחמד טיבי לא היה בכלי הרכב שנעצר לביקורת והוא הגיע למקום רק לאחר שהוא הוזעק למקום ע"י נהגו.
השוטר ציין בעדותו, כי לאחר הגידופים הראשונים, תקף אותו טיבי במכת אגרוף ואף אמר לו: "נו, תירה בי".
בהמשך עדותו סיפר השוטר, שלמקום הגיעו קצינים בכירים ובמקום לקבל ממנו דיווח, הם מיהרו לטיבי, כדי לשמוע את גירסתו.
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=68115

"You are a collaborating Druze; my shoe is cleaner than your community" - Globes
29.04.1999

The Druze policeman, who claims that Ahmad Tibi insulted and attacked him, testified today (Wednesday) in the Jerusalem District Court.

"You are a Druze collaborator. My shoe is cleaner than your community" - this is how the Druze policeman described the incident with Tibi near an Israeli checkpoint in the Ramallah area. According to the police officer, Ahmad Tibi was not in the vehicle that was stopped for inspection and he arrived at the scene only after he was called to the scene by his driver.
The policeman stated in his testimony that after the first insults, Tibi attacked him with a punch and even said to him: "Come on, shoot me."
Continuing his testimony, the policeman said that senior officers arrived at the scene and instead of receiving a report from him, they rushed to Tibi, to hear his version.

_____________

2014

תמנו שטה לטיבי: "אתה גזען, כל הזמן מזכיר שבאתי מאתיופיה" - כיכר השבת

י"ב באדר א' תשעד, 12/02/2014
ח"כ אחמד טיבי הטיח בנתניהו כי "לעולם לא היית אומר לח"כ תמנו שטה כאשר היא מלינה, שתחזור לאתיופיה" ועורר סערה. תמנו שטה לטיבי: "אתה חצוף, הגזען הראשי"...
https://m.kikar.co.il/political-news/135651
https://www.xn--5dbkjqb0d.net/view/category/21/date/2014-02-12/page/4

Tamano Shata to Tibi: "You are a racist, you constantly mention that I came from Ethiopia" - Kikar haShabbat

12 Adar A. 5774, 02/12/2014

MK Ahmed Tibi slammed Netanyahu that "you would never have told MK Tamano Shata when she complaints, to go back to Ethiopia" and caused an uproar. Tamano Shata to Tibi: "You are rude, the chief racist"...

_________________

Kf...
·
Jun 13, 2018

Replying to
@eldad_garfunkel
@JewishJlm
and 2 others

גם טיבי נחשב גזען. יש יותר מציטוט אחד שלו

Tibi is also considered a racist. There is more than one quote from him

_______

Latest Updates

Replying to
@Ahmad_tibi

אתה לא גזען אחמד טיבי? ברצינות אתה לא גזען? עיון קטן מפעולותיך מצביע בבירור על גזען. תפסיק להיות צבוע. אתה גזען בעצמך.

Sep 30, 2018

Aren't you a racist Ahmad Tibi? Are you seriously not racist? A little study of your actions clearly indicates a racist. stop being a hypocrite You are a racist yourself.

______

Du...
·
Dec 31, 2019

Replying to
@YuvalEyon
@newsisrael13
and 3 others

נכון, אחמד טיבי גזען אנטישמי ומיזוגן שלא מתבייש לקלל נשים בערבית ובעברית. אם יש לו הזדמנות הוא לא מתבייש גם להרים ידיים ולהכות.

True, Ahmad Tibi is an anti-Semitic racist who is not ashamed to curse women in Arabic and Hebrew. If he has the opportunity he is not ashamed to raise his hands and hit.

__________

ישי פרידמן
@IshayFridman
·
Apr 7, 2021

טיבי טוען שסמוטריץ' הוא גזען ושונא ערבים אבל מבין השניים, דווקא טיבי הלך לחבק אחד שרצח ערבי. בתמונה: טיבי ורוצחו של סייען ערבי.
https://pbs.twimg.com/media/EyYKVKFWUAAiPCL?format=jpg&name=small

https://twitter.com/IshayFridman/status/1379806101672239105

[Journalist, Makor Rishon] Ishay Friedman:

Tibi claims that Smotrich is a (supposedly) racist and hates (Tibi claims) Arabs, but of the two, it was Tibi who went to hug the one who murdered an Arab. In the photo: Tibi and the killer of an Arab helper.

________

לירן Liran

Replying to
@ben_mosheron
and
@Ahmad_tibi

הוא שכח שיש אזרחים ערביים שמתגייסים לצה"ל אבל טיבי גזען מנסה לכפות על כל הערבים לא לעשות צבא.

Jul 8, 2019

He forgot that there are Arab citizens who enlist in the IDF, but Tibi Gasman is trying to force all Arabs not to join the army.
___

[כתב לענייני משפט, גלובס. 0502348661, gravishai@gmail.com ]
אבישי גרינצייג
@avishaigrinzaig
·
Oct 6, 2019

אחמד טיבי לנשיא המדינה: "אנחנו לא אורחים, אנחנו בעלי הארץ הזאת. לא היגרנו לכאן, נולדנו כאן, אנחנו אוכלוסייה ילידה".
אחמד טיבי (2): "היינו כאן לפני המהגר ליברמן, אנחנו מלח הארץ והוא מהגר פולש". וואו איזה גזען סמוטריץ'
https://twitter.com/avishaigrinzaig/status/1180729349680566272

[Legal reporter, Globes] Avishai Grinzaig:

Ahmed Tibi to the President of the country: "We are not guests, we are the owners of this land. We did not immigrate here, we were born here, we are a native population."
Ahmad Tibi (2): "We were here before the immigrant Lieberman, we are the salt of the land and he is an invading immigrant." Wow what a racist (Tibi says rather on) Smotrich

אבישי גרינצייג
@avishaigrinzaig
Replying to
@Lee_malach

ברוך השם, אני שמח שמצאתי דרך להוציא ממך ומיתר המגיבים קביעה שאחמד טיבי גזען. עכשיו צריך שסמוטריץ' יעודד טרור, ואני אשווה להתבטאויות ומעשים של טיבי, כדי שתאמרי שאחמד טיבי מעודד טרור?

Oct 6, 2019

Thank God, I'm glad I found a way to get out of you and the rest of the commenters a statement that Ahmad Tibi is a racist. Now it is necessary for Smotrich to encourage terrorism, and I will compare to Tibi's statements and actions, so that you say that Ahmad Tibi encourages terrorism?

___

עלמה~ Alma

·
Dec 30, 2019

אחמד טיבי הוא גזען, בריון, ואלים (עם קבלות על אלימות). אם הוא היה יהודי וימני הוא היה ה"אורן חזן" של הכנסת. לא תשמעו מילת גינוי מהשמאל, או מהפמיניסטיות במרצ- כי אם הפוליטיקאי ערבי, הוא יכול להגיד "סתמי יזבאללה" לחברת כנסת, וכולם יצחקקו בהנאה כמה הוא שנון מצחיק וענק איזה גועל

Ahmad Tibi is a racist, a thug, and violent (with receipts for violence). If he was Jewish and right-wing he would be the "Oren Hazan" of the Knesset. You won't hear a word of condemnation from the left, or from the feminists in Meretz - because if the politician is Arab, he can say "Tami Yazaballah" to a member of the Knesset, and everyone will laugh with pleasure at how witty, funny and huge he is, what a disgust

__________

עופר

Ofer...
·
Mar 22, 2020

טיבי גזען. מודה רק על הבאת ערבים לארץ. למה לא להודות גם על הטיסות מפרו? כי זה יהודים? למה לא להודות לשר החוץ שמביא, ביוזמתו, את כולם? והכי עצוב, שכל כך הרבה אנשים עשו לייק לגזענות הזו שמוסתרת בציוץ "תודה" שכל כולו גזענות.

Tibi is a racist. Thank you only for bringing Arabs to Israel. Why not also thank for the flights from Peru? Because it's Jews? Why not thank the Minister of Foreign Affairs who, on his initiative, brings everyone? And the saddest thing is that so many people liked this racism that is hidden in a "thank you" tweet which is all racism.

_______

Ran...

Aug 8, 2022

אחמד טיבי הוכיח שפעם יועץ של ערפת, תמיד יועץ של ערפת (אחר כך ח"כ בכנסת ישראל) אבל לכו תגידו לו את זה ישר יקפוץ לו "אתה פשיסט, אתה גזען" אין תוכן, רק שנאה.

Ahmad Tibi proved that once an adviser to Arafat, always an adviser to Arafat (later a MK in the Israeli Knesset) but go tell him that straight away and he will jump out "You are a fascist, you are a racist." There is no content, only hatred.

_______

izak:
·
Jun 16, 2020

Replying to
@avishaigrinzaig
and
@Ahmad_tibi

ויש גם עדות על אלימות! אז מה? אז טיבי גם גזען וגם אלים!?

And there is also evidence of violence! So what [now]? So Tibi is both racist and violent!?

_______

[Israeli Christian Aramaic NGO. Maronite. Philos Fellow.kfar Bar'am. Knesset candidate. Christian Israeli rights Advocate, Aramaic. פעיל חברתי ישראלי גאה]

Shadi khalloul שאדי ח'לול @shadikhalloul
Replying to
@JackyHugi
and
@Ahmad_tibi:

שיואיל טיבי להתפטר מהכנסת שהוא מאשים אותה בגזענות. גזען מהלל שהידים מחבלים כמו טיבי הוא האחרון שיטיף מוסר לאחרים.

Jun 20, 2022
https://twitter.com/shadikhalloul/status/1538777326145753088

Tibi shoud resign from the Knesset, which he accuses of (supposed) racism. A racist who glorifies terrorist martyrs like Tibi is the last one to preach morality to others.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2024 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)