69 million page views

Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden strijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren.

Reader comment on item: Islam and Democracy - Much Hard Work Needed
in response to reader comment: TURKIJE STEUNT MOSLIMTERRORISTEN IN IRAK, ISRAËL, ZUID KAUKASUS, BALKAN LANDEN, LIBANON EN SYRIË

Submitted by sanne (Netherlands), May 7, 2014 at 08:56

STEDEN IN GEVAAR!

In Amsterdam, die op het punt staat binnen een of twee decennia de eerste grote Europese stad met een islamitische meerderheid te worden, worden continue roofovervallen gepleegd. Moslim jongeren beroven steeds meer. Er worden meer juwelier aangevallen...

Overal krijgen steeds meer mensen te maken met de agressie van moslims die zich niet in de westerse samenleving kunnen of willen integreren. Nederland telt zo'n 3900 jeugdgroepen die overlast veroorzaken. Ongeveer 600 daarvan zijn criminele bendes die ernstige delicten plegen. Ongeveer 1650 jeugdgroepen zorgen voor ernstige overlast en zijn betrokken bij geweldsdelicten.

Uit politiecijfers blijken jongeren van Marokkaans afkomst oververtegenwoordigd te zijn, evenals jongeren van andere etnische afkomst, zoals Turken en Antillianen.

Feit is dat in het algemeen Moslims het meest opvallen in Nederland.

Door de herkomstlanden georganiseerd en gestuurde Moslims voeren naar eigen zeggen een heilige strijd tegen Nederland: zonder werk komen ze nog steeds massaal binnen en willen ze ook heel snel de meerderheid krijgen in de grote steden. In feite is er niets anders aan de gang dan een al 14 eeuwen durende verdedigingsoorlog tegen het Mohammedanisme.
Alleen schuiven de goed georganiseerde en ontwikkelde landen het probleem voor zich uit totdat het onbeheersbaar wordt. Men heeft er even geen zin in, te verwend en te decadent om de eigen cultuur en vrijheid te verdedigen Maar toch, het is en blijft oorlog.

Met de Nederlandse geld opgevoed, georganiseerd en opgeleide Moslimjongeren groeien razendsnel. Moskeeën gaan gewoon door met de militanten opleiding. Er worden steeds meer Moslim strijders geronseld.

De imams werken harder dan ooit! Ze radicaliseren en leiden een hele nieuwe generatie militanten op.

De duizenden rekruten zijn geronseld door nieuwe netwerken die hun een bevoorrecht leven en een heldendood in dienst van Allah voorspiegelen.

Ook besloten veel jonge moslims die met de Nederlands geld opgevoed zijn, de wapens op te nemen tegen de niet islamieten of tegen de Christenen in Syrie!

Een deel van de eerste lichting Syrië-gangers is de afgelopen tijd naar huis teruggekeerd. Moslim organisaties zien deze mensen als de helden...! Deze veteranen hebben een grote werfkracht. Zij bepleiten hun zaak met gezag en enthousiasme en halen veel jongemannen over hun voorbeeld te volgen. Moskeen in Nederland zijn opleidingscentrum geworden van deze gevaarlijke groeperingen...

Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden strijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren.
De propaganda levert niet alleen aspirant-rebellen op; het omgekeerde is ook waar. Elke Europese moslim die zich bij de Syrische rebellen aansluit onderstreept de bewering van radicaalislamitische opstandelingen in Syrië dat zij een heilige oorlog voeren met kosmische betekenis. Mooi meegenomen is verder dat het thuisfront van de West-Europese strijders doorgaans veel diepere zakken heeft dan dat van rebellen uit Syrië zelf of van hun strijdmakkers van elders in het Midden-Oosten.

De essentie van hele verhaal is dat de islam ontmaskert wordt als een moorddadige militaire doctrine met de sharia als richtsnoer en vermomd als religie en met als doel de suprematie over de wereld in de vorm van een Kalifaat of Emiraat. Het Osmaanse rijk wat nu Turkse leider Erdogan probeert te herleven was de grootste poging daartoe.

Het woord god van de islam voorgesteld als al omvattend moreel superieur oordelend opperwezen is zoals gezegd een fictie. God is slechts een woordje. Het islamitisch opperwezen bestaat niet. De islam is geen religie maar een als religie vermomd moorddadige militaire doctrine omdat in de schriften van de islam wordt aangezet tot moord.

Voor aanzetten tot moord bestaat geen morele rechtvaardiging en daarom is islam geen religie.
De islam probeert de moraal en de rechtzinnigheid van de christelijke en Joodse filosofie te monopoliseren, te usurperen (vervangingstheologie). Elke moslim die handelt naar de islamitische geschriften is een latente potentiële moordenaar.

Op deze manier voeren Marokkanen en andere Moslims een gevaarlijke strijd tegen Nederland. De corrupte politieke elites van de westerse landen willen dit zelfs goed.

Dertig jaar geleden was twee derde van de Moslims hier illegaal het land binnen gekomen. Hoewel de politiek daarop veelvuldig werd geattendeerd, wilde ze niet luisteren. In tegendeel, gezinsvorming en -hereniging met overheidsuitkeringen waren de uitkomst. Maar de Nederlandse overheid is natuurlijk daarmee wel schuldig aan de problemen. Dat is duidelijk zat. Waar de politiek wel naar wil luisteren, zijn dubieuze zaakwaarnemers en dat is op zich al een probleem. Dat is ook nog eens duurzaam geïnstitutionaliseerd. Veelal op kosten van de overheid zelf, die daarmee zelfs overmand wordt. Het verweer van de overheid is afwezig of zwak. Aan de kant van de tegenstanders werken meer mensen en ze beschikken over ruimere middelen. Nog afgezien van criminele circuits. Alles geeft aan, dat het verschijnsel illegalen tot onoplosbare problemen leidt. Er dreigt vervolgens dat zulke (voormalige) illegalen (en hun kinderen) ook nog met voorrang op de autochtone bevolking de baantjes krijgen. Het geeft werkloosheid omdat de economie nu eenmaal vrijwel nooit kan voldoen aan allerlei door de overheid op te leggen werkgelegenheidseisen. Het onbegrip van links en consorten is domheid. Een verwrongen economie tot zelfs een onwerkbare economie met grote werkloosheid is het door links en co veroorzaakte en tegelijk door links en co onbegrepen resultaat. Er komen steeds meer Moskeen en Islamitische scholen bij...Enthousiast "Allahu Akbar!" geschreeuw van islamitische scholieren bij het bekijken van de onthoofdingen van "ongelovigen" in laten zien dat de Moslim Jeugd in Nederland in handen van de externe mogendheden is en door hen wordt gebruikt als vijfde colonne.

Nederlandse autoriteiten hebben nog geen oplossingen voor deze gevaarlijke ontwikkeling? Criminele organisaties, terroristische organisaties, roversbenden etc. worden steeds groter:

Men moet niet doen alsof de relbereidheid van Marokkanen in Nederland een geïsoleerd op zich staand feit is. Beter beschouwt men dit en een breder perspectief en kijkt men naar de relbereidheid van de islamitische medemens over heel Europa, en wat ziet men dan? Inderdaad, je hoeft maar even te googlen om te weten dat dat chronisch is, en over heel Europa zonder dat er ook maar een Wilders of juwelierspaar uit Deurne aan te pas zijn gekomen.

Pakistanen en Turken in Malmö en Stockholm in Zweden, Marokkanen in Antwerpen en Brussel in België, Turken en Libanezen in diverse Duitse steden, Algerijenen, Tunesiërs en Marokkanen in zowat alle grotere Franse steden, Marokkanen en Libiërs in Italië en Pakistanen in het VK; overal en altijd staan (jonge) islamieten klaar om de boel op stelten te gaan zetten, om de straten op te graven op zoek naar stenen om te gooien, om brand te stichten, om winkels te plunderen, en ga zo maar door. En dit al jarenlang. En telkens worden door de alom aanwezige linkse wegkijkende goedmensen, en door de islamieten zelf, redenen aangedragen als 'achterstelling, discriminatie, geen kansen gekregen', etc etc, terwijl er over heel Europa geen enkele bevolkingsgroep is die door de jaren heen zo gepamperd is als juist de islamieten. De enige juiste conclusie is dan ook dat er iets inherents aan de islam niet deugt, hetgeen dan ook bevestigd wordt als men koran en hadith leest. Dit zijn gewoon de stoottroepen van allah en islam, wier eventuele, volgens de islamitische doctrines begane zonden onmiddellijk vergeven zijn, juist omdat zij voor hun oemma vechten in de Dar al Harb, oftewel het Huis van Oorlog, het gebied van de ongelovigen.

Op hetzelfde moment gaat de islamitische immigratie in het land niet alleen door, maar neemt toe. Sinds 6 jaar groeit de bevolking alleen via Moslims die als vijand binnenkomen!.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Comment on this item

Mark my comment as a response to Met terreurnetwerk Al-Qaida verbonden strijdgroepen werven steeds intensiever onder West-Europese moslimjongeren. by sanne

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2022 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)