69 million page views

ALLAH AKBAR TERROR

Reader comment on item: Qaddafi's Daughter Hana

Submitted by r.blicker (Netherlands), Sep 2, 2011 at 08:48

"Islam is de oplossing" werd er massaal gescandeerd in Libië: van jihadisten tot stammenstructuur en familieverbanden, vooral in het Westen van Libië door de Al Qaida georganiseerde Berbers zijn de feitelijke machthebbers geworden en hebben veel steden veroverd. De rol van de gevreesde groepen wordt steeds groter. Jihadisten krijgen moderne wapens, bezetten belangrijke olievelden in Libië en op termijn stichten ze hun dictatoriale regimes weer. Allah Akbar terroristen komen steeds dichterbij, momenteel niet zo ver van de Italische kust.

Deze gewelddadige sektes die ook binnen Europa hun wortels hebben, zullen straks diverse Nederlandse steden in hun greep houden. Denk aan moslimlanden gebonden Berberjongeren die grote steden onleefbaar maken en zelfde stammenstructuur hier willen simuleren. Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim: non stop groei en overbevolking is de basis van alle burgeroorlogen in Moslimlanden. Van Pakistan tot Marokko zien we overal islamitische overbevolking probleem. Sinds jaren 70 konden ze hun bevolkingsoverschot zonder problemen naar Europa verplaatsen. Gezien huidige situatie is deze niet meer makkelijker geworden. Crisis, verdedigings maatregelen van kleine EU landen, immigratie beperkingen van andere Europese landen hebben hele proces verstoord en Moslims begonnen tegen elkaar te vechten. Tunesische opstand bewijst dat de overbevolking de echte oorzaak is: Op 17 december 2010 in Sidi Bouzid steekt Muhammad Al Bouazizi, 26 jaar oud, zich in brand nadat zijn fruit en groente in beslag worden genomen door de politie omdat hij geen vergunning heeft voor het verkopen ervan, hij zat op de stoep. Er is geen plaats meer voor de nieuwelingen...Opstand is hierna begonnen. Voorheen konden veel mensen in plaats van opstand naar Europa gaan.

Moslim Broederschap, Hezbollah, Taliban, Hamas en Al-Qade leden schreuwen Allah Akbar en komen steeds dichterbij. Hoe is het mogelijk dat de westerse landen al weer in een val terecht komen en hen juist bewapenen in Libië. Afghaanse jihadisten stammenoorlog gaat nog steeds door met de enorme kosten: Uruzgan kostte Nederland miljarden Euro en ook mensen, Kunduz avontuur is net gestart. Nu moet belastingbetaler voor een andere burgeroorlog, voor de Libische Jihadisten betalen. Met de Nederlandse belastinggeld wordt Karzai clan tegen de Taliban sekte verdedigd. Onder Karzai of Taliban "Afghaanse eenheid" bestaat gewoon niet. Onder Karzai is geweld en onderdrukking niet afgenomen maar juist toegenomen. Dat geld wat er naar toe gaat verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders en Afghaanse vrouwen zijn helemaal niet bevrijd. Westerse beleidmakkers maken en grote denkfout. Irak, Libie, Egypte, Turkije, Marokko en Afghanistan kunnen nooit één land worden. In deze landen wonnen heel veel verschillende volkeren die nooit met geweld een "eenheid" zouden kunnen vormen. De kosten van vier jaar militaire inzet in Afghanistan bedragen zoals bekend 1,4 miljard euro. Dat komt uit de HGIS, een potje op het ministerie van Buitenlandse Zaken waaraan meerdere ministeries bijdragen. Met dit geld is het militaire verblijf en de operaties betaald. In totaal is er dus 2,1 miljard euro Nederlands geld opgegaan aan Afghanistan, weggegooid geld! De oplossing is dat Irak, Libië en Afghanistan gewoon eerlijk opgedeeld worden tussen de volkeren die daar tegen elkaar vechten voor hun eigen gebied. "irakse eenheid", "Libische eenheid", "Turkse eenheid", "Afghaanse eenheid" kan niet meer, via naturelle weg kunnen ze nooit één worden. Met geweld en eindeloze oorlogen grote moslimlanden creëren, hun waardeloze boel bij elkaar houden is een onbegonnen werk. Het is nu bewezen dat dit soort landen met oorlog of andere soort geweld praktijken niet meer één kunnen worden. EU moet onmiddellijk stoppen met het huidige beleid. Islamitische burgeroorlogen betalen is een dure grap, er komt nooit een einde omdat ze veel te veel mannelijke bevolkingsoverschot hebben. Dat geld wat er naar toe gaat verdwijnt in de zakken van de corrupte leiders en er worden nog wat moskeeën gebouwd. Eerst de bezuinigingen in het o zo rijke Nederland(met een schuld van 130 miljard Euro) maar eens van tafel.

Er zijn geen hervormingen waargenomen in Moslimlanden, in tegendeel zijn er nog meer fundi's bijgekomen. Moslims willen nog steeds geen hervormingen doorvoeren. De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis, islamitische fundament niet hervormd wordt! Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering. Dit al vaak voorgespeeld is gevolg van de al zeker 40 jaar durende kruistocht van de elite tegen vrijwel alle traditionele waarden die de basis vormden van de ooit stabiele Westerse samenleving.

De islamitische invloed in Europa neemt snel toe. Politieke islam heeft sterke posities binnen de moslimwereld, denk maar aan landen als Iran, Egypte, Turkije, Pakistan, Soedan, Irak, Afghanistan, Libië en Saoedi-Arabië. Tegelijkertijd "emigreren" er veel moslims naar Europa. De moslims zijn het snelst groeiende deel van de Europese bevolking. Deze immigranten. Tegenover Westerse journalisten beweren leden van de Moslim Broederschap, Milli Gorus, Fetullah, Hezbollah en AKP leiders van Turkije voortdurend dat ze geen islamitische staat nastreven. Tegenover de eigen aanhang roepen ze echter precies het tegendeel. Tijdens een eveneens in juli in Egypte georganiseerde verzetsconferentie van de Moslim Broederschap, Hezbollah en de Palestijnse terreurgroeperingen, waar delegaties uit Saudi Arabië, Tunesië, Turkije, Iran, Indonesië, Marokko, Soedan en Jordanië aan deelnamen, werd een begin gemaakt met het op één lijn brengen van alle islamitische landen, groeperingen en bewegingen, met als uiteindelijk doel gezamenlijk ten strijde te strekken tegen de westen.

Het snelle voortplanting is nog steeds een heilige plicht van iedere moslim en hierdoor is hun groei exponentieel geworden. Overbevolking is al voelbaar in de Nederlandse steden waar moslims sterk georganiseerd zijn..Op termijn zijn de toestanden van noord- Afrika en middenoosten hier ook onvermijdelijk. Doorgaan met het huidige bevolkingsbeleid betekent dat er tientallen miljoenen Moslims praktisch open grenzen hebben en dit gecombineerd met een verzorgingsstaat wordt een eindeloze toestroom en aanwas van overbodige bevolking van alle Moslimlanden. Dat betekent dat er geen toekomst meer is voor de autochtone bevolking. Het gaat over de overbevolking en etnische demonisering.

De islamitische context, anti- westerse cultuur van de moslims, wat het ook is: het zijn georganiseerde gevaarlijke groepen, ook na vervanging van huidige dictators komen er nieuwe dictators, zolang de basis van hele verhaal intact blijft: islam wordt nooit hervormd! Het geweld komt niet alleen voort uit Islamitisch extremisme, maar uit de mainstream, typische, normale, traditionele en canonieke Islam. De oorlog is al begonnen in de 7e eeuw n. Chr. en als we in de 21ste eeuw weigeren die werkelijkheid onder ogen te zien, dan is er misschien geen hoop meer voor beschaving. Uit misleiding kan niets goeds komen.

Veel Nederlandse ambtenaren en politicus die islamitische verbreding steunen, brengen ecosysteem in gevaar! Ze beginnen nu met het vernietiging van Europese natuurgebied. Gebieden zoals noord-afrika en middenoosten, waar alleen Moslims wonnen, zijn al step of woestijn geworden en duizenden dierensoorten die daar leefden bestaan niet meer. Neem niet alleen Egypte of Libië, maar ook veel dieren van klein Azië, Middenoosten, zuid kaukasus, Pakistan, Algerije, Tunesië, Marokko en Iran bestaan niet meer. Islamitische cultuur is compleet natuur, dier en milieu vijandelijk. Europese autoriteiten wisten dat de moslims geen grenzen kennen met hun explosieve voortplanting. Ze wisten wel dat het snelle voortplanting een heilige plicht is van iedere moslim en als gevolg elke vierkantenmeter van het Europese groengebied omgezet moest worden in beton om nog meer broedplaatsen te creëren voor de uitstoot van dictatoriale Moslimlanden. Sinds laatste 1.5 jaar hebben georganiseerde Moslims binnen Europa er nog eens 1.200.000 zielen bij gekregen. Moslims zeggen dat ze meer huizen nodig hebben. Beschaving wordt omgezet in een middeleeuwse barbarij en het totale leefgebied van andere dieren wordt steeds kleiner. Moslims willen alles omzetten in beton en binnen de betoncomplexen, mohammed, mehmet, ali of ahmet hetende strijders zien als levende wezens. De gemeenschap moet voor hun genoegens die vrouwen en talrijke kinderen onderhouden, als massa hoofddoekvrouwen niet in eigen onderhoud kunnen voorzien. Zo kan men dus vier of meer echtgenoten uit land van herkomst halen met alle kosten op vijanden. Dit betekent in concrete dat de werkende Nederlander ervoor zorgt dat om de 3 jaren islamitische vrouwen massaal met meer kinderen voor de komende 40-jaar verzekerd zijn van vast inkomen zonder te hoeven werken. Belasting betaler moet steeds harder werken voor de Moslim stieren en bovendien hun voortplanting business als "de enige en ware godsdienst" accepteren. Moslimmannen beginnen meteen met de volgende ronde, ze gaan weer naar hun herkomstland om nog jongere vrouwen uit te kiezen. Deze loverboys versnellen op deze manier hele invasieproces. Veel allochtonen kinderen van grootsteden kennen hun vaders niet. Een Marokkaanse vrouw die elke jaar 1 Mohammed baart wilt voor haar 10 zoontjes 10 huizen klaar hebben, een Somalische Moslima wilt 12 huizen hebben voor haar 12 kinderen, anders komt er een gesubsidieerde anti- discriminatiebureau met dure ambtenaren, advocaten en rechters samen dit te regelen voor de heilige. Moslimvrouwen zijn constant zwanger, in Amsterdam zien we nu tienervrouwen die zelfs met 3 kinderwagentjes rondlopen...Deze kinderen worden eerst op straat gezet, waarvan men zeker weet dat ze later in de gevangenissen belanden. Mohammed ali zit vast, Mohammed abdullah moet er nog komen...Mohammed's worden één voor één crimineel, men is niet op de hoogte wat voor schade op deze manier veroorzaakt wordt!. Ze zeggen elke keer dat hun herkomstlanden verdragen hebben getekend met Nederland en dus kafirs moeten al deze mohammedjes onderhouden, maar zeggen ze niks waarom ze zich vijandig stellen tegenover de normen en waarden van deze achterlijke naïevelingen.

- Kunnen we dan eerst eens een einde maken aan alle vormen van de Moslimsimmigratie en orde op zaken stellen? Het werkt gewoon niet, dus dan moet je het gewoon niet doen. Heeft niks met discriminatie of racisme te maken, maar alles met realiteitszin. Een begin van de oplossing is een volledige stop van import. Als het juridisch rond te krijgen zou zijn zou grootschalige remigratie de oplossing zijn.

- Absolute Bouwstop van moskeen en islamitische scholen voor de groepen die zeggen dat ze anders zijn en geen enkele Nederlandse norm en waarden willen erkennen, Wij mogen ook geen kerken bouwen in islamitische landen. Wij mogen ons eigen geloof niet eens in deze landen uiten, laat staan uitdragen.
Stop onmiddellijk alle subsidies aan de Moslimorganisaties: geen moskee, islamitische omroep en islamschool in Nederland. Stop islamitische naamgeving in Nederland.

- Directe Stop op kinderbijslag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verwekken van kinderen in de thuislanden van immigranten, zij kennen geen geboortebeperking en fokken door tot hun vrouwen te oud zijn. Dan fokken mannen verder met een jongere vrouw. Een bodemloze put waar je nooit uitbetaald raakt.

- Stop onmiddellijk met de dubbele nationaliteit.

Mensen met een dubbele loyaliteit mogen niet over ons regeren. Dat wordt pas belangrijk als de helft van de Kamerleden uit het buitenland afkomstig en ook nog moslim is, maar dan is het te laat om het nog te veranderen. Dat moet nu in onze grondwet worden vastgelegd.

Stop verblijfsvergunningen, erfenis van vorige WO, zeer verouderde verraderlijke stelsel moet zo snel mogelijk verdwijnen. Mensen die nationaliteit van herkomstland willen behouden mogen alleen werkvergunning krijgen: werk of directe terugkeer naar heilige land.

- Stop "positieve discriminatie":de islamieten beginnen te infiltreren in onze regering, het leger, justitie, politie. Het einde van de vrije wereld en het begin van een verschrikkelijke interne oorlog is nabij!

- Stop subsidies anti-nederlandse groeperingen. Deze subsidies dragen niet bij aan het welzijn en veiligheid van de Nederlander. - Ontwikkelingshulp sterk reduceren. Het meeste ontwikkelingsgeld verdwijnt in de Privé-zaken van de corrupte- regeringsleiders want tot op heden veranderd er niet veel voor de bevolking gezien de bedelbrieven van alle Europese mensen die geheel belangeloos werk verrichten, ergens in een land waar jij zelf niet wilt wonen. Moslim hebben niks verandert, ze willen hun basisleer nooit hervormen...
Subsidiesponzen als Turkse, Marokkaanse "contactgroepen" worden een soort extra ambassade of consulaat van Moslimlanden: inspraakorgaan Turken (IOT), Landelijk beraad Marokkanen, Samenwerkingsverband van Marokkanen in Nederland (SMN), Contactgroep Islam (CGI), Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), Federatie van Islamitische Organisaties Nederland (FION), Raad van Marokkaanse Moskeeën Nederland (RMMN), Islamitische Stichting Nederland (ISN) en nog tientallen die als extra ambassade of consulaat willen functioneren moeten sowieso snel gesloten worden in deze tijden van bezuinigingen. Dit soort clubs werken oplossingen voor de enorme problemen tegen.

- veel overheid instellingen plegen zelfmoord door het in dienst nemen van haat zaaiende imams en andere moslimstrijders uit moslimlanden. Ze hebben zich tegen zijn eigen burgers gekeerd, dit is puur land verraad. Stop uitkeringen aan imams die als verlenging van hun geheime dienst werken, ze moeten onmiddellijk teruggestuurd worden.

- De gezinshereniging moeten we een keertje omdraaien. Wanneer Marokkanen, Somaliër en Turken hier een bruid huwen afkomstig uit een moslimland, krijgen we hier weer die vreselijke situatie van 1e generatie Marokkanen en Turken opgescheept. Dat is dweilen met de kraan open. Waarom moeten wij dat betalen? Geen verdragen meer met de moslimlanden over de volksverplaatsing van hun overbodige bevolking.

- Kansen op een permanente apartheid en burgeroorlog in onze samenleving worden steeds groter naarmate het aantal anti~Nederlandse allochtonen groter is en de instroom blijft voortduren. We kunnen het ook anders formuleren: een groeiende aparte islamitische maatschappij, ofwel het permanent samenvoeging van het oneindig groeiende uitstoot van Moslimlanden is een bron van burgeroorlog.

Vriendelijke Groeten

R. Blicker

Wijkcomité Directe Democratie

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Comment on this item

Mark my comment as a response to ALLAH AKBAR TERROR by r.blicker

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2024 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)