1 readers online now  |  69 million page views

CDA en Islam

Reader comment on item: Islam and Islamism: Faith and Ideology

Submitted by wct (Netherlands), Aug 27, 2010 at 10:19

(ENGLISH TRANSLATION FOLLOWS)

"Wij, leden van het Christen-Democratisch Appel, staan pal voor onze grondrechten. Daarom spreken wij ons uit tegen een regeringssamenwerking, enz. enz . Zo was de aanhef van de petitie van een aantal CDA leden, petitie groep CDA'ers) Maar laten wij eens een kijkje nemen in de CDA gelederen : Turkse infiltratie in het CDA: Turkse CDA-kandidaat C. Coruz was circa 13 jaar lang bestuurslid was van de fascistische organisatie S.O.T.A. die zelfs Hitler-aanhangers uitnodigde: de Grijze Wolven, Turkse bewonderaars van Hitler. Een bestuurslid van de S.O.T.A. met nog meer Turken drong door in de TK-fractie van het CDA. Veel turken die zelfs anti- Christelijk zijn, zijn nu invloedrijke personen geworden binnen CDA. Nihat Ulusoy uit Schiedam, Ahmet Taskan van CDA Utrecht, Alaattin Erdal, deelraadslid van Charlois in Rotterdam: Deze Turkse CDA leden zijn anti-Westers en pro-islamitisch. Islamitische Stichting Nederland (ISN), die het merendeel van de Turkse moskeeën in ons land beheert, Diyanet die namens Turkse overheid moskeen bouwt, Islamitische organisaties die de rechten van de Christenen in Turkije ontkennen zijn nu representatief binnen CDA. Schokkend dat de petitie organisatoren opgestoken zijn door dit soort gevaarlijke elementen die onder leiding van de externe mogendheden opereren. Toenemende invloed van islamieten in CDA is nu voelbaar. Na PVDA en D66 is nu CDA aan de beurt: N. Albayrak van PVDA, rechterhand van J. Cohen en Cohen wilt geen immigratiestop voor de kansloze miljoenen Moslims, Fatma Koser Kaya aan de top van D66 en Petchold is hard tegen de immigratiestop...Voor de verkiezingen zijn er 1.500 Turkse politici uit Europa op uitnodiging en kosten van de Turkse regering een conferentie in Istanbul hebben bijgewoond. Boodschap aan hen : niet te integreren in het land waar ze wonen, maar juist politiek actiever te worden, in actie komen waar nodig is! Deze politici hebben de mogelijkheid in Nederland (of een ander Europees land) politiek actief te zijn op basis van hun nationaliteit van dat land. Daarnaast zullen zij ook de Turkse nationaliteit hebben. Ze bemoeien zich overal mee en als er iets niet in hun straatje past dan komt de hele colonne in opstand. Het is allang bekend dat de Turken Groot-turkije op hun netvlies hebben. Nu wilt Turkije eenmaal de grenzen van Europa oversteken, verder niks!. Het gaat om een politieke doel! Voor de Turken is EU lidmaatschappij een middel voor de heilige massa immigratie naar zwakke Europa en dit is niet anders dan, toen ze aan de grenzen van het grote Byzantijnse rijk (grootste Europese rijk van 1000 jaar geleden, vergelijkbaar met huidige EU) stonden. Toen moesten ze ook afwachten, terwijl hun immigratie net als nu gewoon doorging. Even later is het rijk verzwakt, in het oosten van klein Azië (huidige Armenië en Koerdistan) ontstonden aantal nomaden enclaves, Christelijke bevolking nam sterk af, toen de Turken grens bij de Van Meer konden oversteken, vielen niet alleen de Turken binnen, ook miljoenen Moslims van hele regio. Als gevolg, complete Islamitische volksverhuizing en verval van hele Christelijke beschaving tot de poorten van Wenen...Nu hetzelfde verhaal: Grote vijand van de Christenen organiseert hier zijn infiltranten en onderdrukt gelijktijdig de christenen van Turkije. Eerst sturen islamitische landen miljoenen mensen het land uit omdat ze niet in staat zijn hen een behoorlijk bestaan te bieden en vervolgens proberen ze er een vijfde colonne van te maken. Kijk om u heen, overal, in ieder moslimgestuurde land worden christelijke mensen verjaard, vermoord en getreiterd. Met name in het Midden-Oosten, in landen als Libanon, Turkije, Syrie en Egypte lijden christenen, worden zij vervolgd, geterroriseerd en verjaagd. Waar is onze petitie groep gebleven? Hoor jij iets over de brutale vervolging van de christenen? Je hoort nu niks van deze splintergroep over de executies van de Iranese vrouwen. Hoor jij iets van de CDA Turken over bv, schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie - doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak, het uitoefenen of gedogen van radicalisering, extremisme. CNV en FNV vrouwen hebben nog steeds hun heilige hoofddoek brigades, terwijl miljoenen vrouwen dit vlagje willen weggooien voor hun vrijheid...Deze brigades zijn de vakbonden van Moslims geworden. Je hoort nu niks van deze brigades over de geweld tegen de Iranese vrouwen. Hoofddoek brigades hebben hun ziel aan de Duivelse krachten verkocht. Ramadan etentjes, allerlei bekende bekering tactieken hebben deze vrouwen totaal blind gemaakt. Pakistaanse Moslims in een grote nood: waar zijn al die olierijke Moslims gebleven? Waar zijn al die Islamitische landen gebleven? Krijgen deze arme Moslims hulp van een Islamitische land of van een olierijke baron die met de miljarden speelt? Hun ,,kaffers´´ die een ramadan etentje niet mogen, hebben nu 16 miljoen verzamelt! Iraanse vrouwen tot dood veroordeeld door steniging zegt niks bij de Hoofddoek vakbonden!!!. Hoor jij wat van CNV vrouwen over de schending van de mensenrechten: discriminatie etniciteit en religie van niet-moslims, christenen, joden, atheïsten, vrouwenonderdrukking, uithuwelijken van zeer jonge kinderen, polygamie, doodstraf op afvalligheid van het geloof, bloedwraak.... Dit is echt vals: CDA is van begin af een belangrijke doelwit van Turkije geweest, vanuit Ankara wordt alles nauwkeurig bijgehouden, wie en welke mogelijke posities? Zelfs de gemeenten zijn het doelwit geworden.! De CDA, dankzij de infiltratie is of bijna van de pot gerukt of van God verlaten. De gevolgen van de infiltratie zijn rampzalig voor de Nederlandse bevolking. Dit splintergroep, product van jarenlange infiltratie binnen CDA heeft geen enkele achting voor de Nederlanders. Een christen-democratische partij heeft niets bij de infiltranten te zoeken, wel bij de Nederlandse burger. Een nieuwe onheilige alliantie met de huidige non-integrale Moslims is echter desastreus. Ramadan, islamitische gebedshuizen en internaten etc, dit zijn geen echte godsdienst activiteiten, je hebt hier te maken met een zeer geavanceerde gemaskerde satanistische werk. "Vasten ´´ is totaal anders dan wat ze nu Ramadan noemen. Vasten op Jezus manier is totaal anders dan deze Moslimse oorlogstraining! Ga maar even kijken hoe ze eten, Jezus had alleen een stukje brood en een beetje wijn... Moslimse " iftar´´ lijkt meer op een luxe en duurste etentje in een restaurant. Moslims wijzen de normen en waarden van Nederlandse cultuur af. Geen westerse namen, nooit naar een Christelijke kerk of synagoog, geen Nederlandse TV, vlag, volkslied, geen Nederlandse normen en waarden! Moslims hebben geen enkele binding met de Nederlandse cultuur en rechtsorde, die voor hen gewoon niet bestaan. Dat zijn hoogstens tijdelijke zaken, die zij moeten ondergaan in afwachting van de oorlog en uiteindelijke heerschappij. Sinds meer dan 40 jaar zijn er in Nederland circa 640 000 Moslims geboren en geen enkele kind heeft een westerse naam gekregen. Is dit wat die petitie organisatoren integratie of niet gepolariseerde samenleving noemen? De macht van een beweging wordt bepaald door het aantal aanhangers en hun wil om die macht te gebruiken. De islam zorgt door een hoog geboortecijfer voor een steeds groter aantal aanhangers en heeft de wil om daar gebruik van te maken. Inmiddels zullen de moslims verder zijn gestegen en wij verder gezakt. Het geboortecijfer in Europa daalt gestaag verder. Europa telt steeds meer moslims, die weinig ophebben met democratie en vrijheid, die daardoor steeds meer onder druk komt te staan. Tot dat moment proberen zij een gematigd en vredelievend imago te presenteren. Willekeurig gaan ze in allerlei partijen zitten. Intussen misbruiken zij ieder middel om hier een islamitische meerderheid te vormen door middel van : Beroep op de grondrechten m.b.t vrijheid van discriminatie, vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, vrijheid van onderwijs, vrijheid van vereniging. Deze principes en rechten erkennen zij niet voor anderen, maar worden voor henzelf met veel kabaal opgeëist. Zelfs een kind van 7 jaar zegt ""Marokko is mijn land"". Zij is hier geboren. Haar opa/oma wonen al 40 jaar hier, spreken geen woord Nederlands, haar moeder is hier geboren, spreekt redelijk Nederlands maar hoofdzakelijk Marokkaans en zit dik in de kleren, hoofddoek, haar zusje van 11 begint al Marokkaanse jurken te dragen. Als ze snoep komt bietsen vraagt ze of er varkensvlees inzit. Zij heeft het altijd over wat niet mag voor Allah. Deze familie voelt zich met Nederlandse uitkering en paspoort niet Nederlands(er). Turkije zal altijd een thuis haven zijn voor alle turken, ongeacht haar/zijn generatie. De betrokkenheid van Turkije naar zijn mensen toe waar dan ook ter wereld is de kracht wat Turkije heeft om zoveel volkeren te onderwerpen aan de islam... En nu over het zeer kwalijke en duivelse karakter van de islam hoor je die oude garde niet! Accepteert de islam de andere religies als volstrekt gelijkwaardig? Accepteert de islam een strenge scheiding tussen moskee en staat? Accepteert de islam het recht van een individu om het geloof vaarwel te zeggen? Is de islam een voorstander van democratie naar westers model? Je hoort niks over al die christenen die overal in de wereld vervolgd worden door moslims. Deze CDA leden willen de grondrechten o.a. vrijheid van godsdienst garanderen voor moslims in Nederland. Dus vrijheid garanderen voor een "godsdienst/politieke ideologie" die geen andere godsdienst naast zich duldt! Bovendien is het de islam die iedere niet-moslim op de wereld uitsluit. Zij moeten zich alsnog bekeren of anders gedood worden. Gemakshalve vergeten de ondertekenaars van het manifest dat de islam volledig in strijd is met de Universele verklaring voor de Rechten van de Mens, niet alleen met de grondrechten ven Nederland...De islam is wel degelijk een ideologie en religie die uiteindelijk onze vrijheden wil aantasten. De fanatieke aanhangers van deze religie misbruiken de hen gegeven vrijheid om uiteindelijk onvrijheden te verkondigen en in te voeren. De islam is een krijgslustige godsdienst die andere godsdiensten 'te vuur en te zwaard' bestrijdt. Nederlandse christenen die over pakweg 25 jaar nog in vrijheid hun geloof willen belijden, zouden dus juist voorstander moeten zijn van de immigratiestop uit islamitische landen. Christelijke "Prominenten" hebben het steeds over "grondrechten, bij elkaar houden, minderheden beschermen etc..", Hoe kom jij aan zo'n islamitische minderheid die van den vreemden ontstaat, grotendeels via illegale immigratie, importbruiden van neef/nichtjes concentreert zich hoofdzakelijk op het feit dat misbruik wordt gemaakt van de mogelijkheden om naar Nederland te komen, vooral bij migratie uit landen als Turkije, Marokko en Somalië: Het gaat om het kunstmatig vergroten van de islamitische bevolking, voornamelijk Turken en Marokkanen die hier geïsoleerde machtsblokken gaan vormen die zich door huwelijksmigratie en hoge geboortecijfers snel uitbreiden en hele wijken en steden overheersen en daarna uit moet groeien tot een meerderheid, die met geweld of democratische middelen ons land moet onderwerpen aan de islamitische landen. Weer zeuren over polarisatie: Helaas is het juist de oude garde die de islam steunt en financiert. Deze 'prominenten' zijn uit een ver en grijs, oud, verleden. Niet van deze tijd. En ze willen de normen en waarden van toen, nu nog indoctrineren. Of te wel, dit soort politiek is niet meer van deze tijd. Tijden veranderen, ook politiek gezien! Oude garde met zijn utopie is de beste polariseerder. Naïeve kliek die gevaarlijke verwachtingen opwekt heeft geen goede informatie. Moslims zijn per definitie polaire t.o.v. Europeanen en groei is altijd uit elkaar! Ze blijven polaire, dit is niet nieuw, niet veroorzaakt door een politieke partij, het is sinds 1400 jaar zo geweest. In Zwitserland is er geen anti-islamtische partij, maar toch zijn ze niet minder agressieverder dan hier. Daar bouwen ze ook hun apartheid. In Nederland 640 000 Moslim kinderen geboren en geen enkele heeft een Nederlandse naam gekregen? Splintergroep, pro islamitische Christenen, corrupte prominenten, denken juli dat deze Moslims vergrijzing probleem gaan oplossen? Stop met die demagogie. Je verkoopt je ziel aan die gemaskerde duivel voor een ramadan etentje! Moslims komen niet naar Nederland, omdat ze ons een-warm-hart-toedragen , nee aanpassen is er niet bij , maar wel het veroorzaken van maatschappelijke - en sociale onrust. Het probleem van die dwaze, loze mantra is dat er nooit geen echt, op vertrouwen gebaseerd "bijeen" is geweest. Ten diepste willen en mogen moslims (= onderworpen ... enkel aan haatbaard nr 1 Mohammed ) niet assimileren, bijeenzijn met niet koosjere westerlingen. Als zij zo voor hun grondrechten staan, dan moet het hen toch pijn doen hoe de grondrechten voor verschillende groepen verschillend worden toegepast? We zien zelfcensuur door musea, journalisten, spotprenttekenaars op last van de zgn. gevoeligheden van moslims; we zien gescheiden gemeenteloketten voor man en vrouw t.b.v. moslims, nota bene in gebedshuizen; we zien hoe anders- en niet-gelovigen, vrouwen beschimpt door moslims; we zien (dreiging van) geweld tegen de rechtstaat en diezelfde grondrechten uit naam van de islam; Jezus mag worden beledigd, maar oh wee als je iets over Mohammed hebt te zeggen. Hier is sprake van een ondemocratische actie van een stel ongelooflijke naïevelingen, stuk voor stuk nog met een fopspeen in de mond en onvoorstelbaar dom. Het CDA openstellen voor Islamieten die grootste vijanden van de Christelijkheid zijn? De islam, dat is een politieke stroming die per definitie ondemocratisch is. Lees de koran er maar eens op na en lees en hoor de uitleg van de imams en ayatolla's maar eens. De Islam streeft uitdrukkelijk naar een dictatuur. De koran roept op tot oorlog, tot het uitroeien van "ongelovigen"; heeft letterlijk een broertje dood Christenen, Boeddhisten, Hindoes, agnosten, atheïsten en vooral aan Joden. Het behouden van de fundamentele waarden van onze democratie is vele malen meer waard dan de Moslimlanden politiek of olie geld...Je moet juist staan voor de vrijheidsrechten van alle Nederlanders. Deze CDA leden zijn druk doende hun eigen belangen veilig te stellen dat is duidelijk. Als ze namelijk bezig zouden zijn met algemene landsbelangen dan hadden ze het beleid van hun partij ten aanzien van bijvoorbeeld door de externe mogendheden gesteunde massale moskeebouw, anti-Nederlandse islamscholen en kwaadaardige Islamitische hersenspoeling bij de jeugd wel veroordeeld. Deze groep moet zich schamen. Ze zeggen dat ze christen te zijn maar in werkelijkheid voor geld en macht te gaan is een veel groter kwaad. Het is de wereld op zijn kop en de islamisering in ons land heeft zeer ernstige vormen aangenomen waarvan helaas een heel groot gedeelte van de burgers op dit moment de schadelijke gevolgen niet overzien. Het inwilligen van onze volgende, concrete eisen: - De Nederlandse nationaliteit moet gaan vervallen voor wie ook een andere nationaliteit heeft, en geen aparte wetten en regelingen meer voor bijstand, huursubsidie of kinderbijslag voor mensen zonder Nederlandse nationaliteit; Het enige dat helpt tegen de continue inmenging van zowel Turkije als Marokko is afschaffen van de dubbele nationaliteit. - Remigratie van honderden duizenden kansloze Moslims is onvermijdelijk. Met de Informatietijdperk hebben ze geen kans op de arbeidsmarkt. Oude garde die gevaarlijke verwachtingen opwekt, kan deze massa niet meer aan werk helpen. Stop alle subsidies en investeringen om ze hier te laten groeien. Investeer alleen in de terugkeer projecten. - Minder regelgeving, en bij de ministeries moeten 400.000 adviseurs, commissieleden en bestuurders weg, waarvan alleen al 300.000 (!) bij het Ministerie van Onderwijs; - Geen TBS meer maar opsplitsing in enerzijds een nieuwe krankzinnigenwet voor mentaal gestoorden en anderzijds minimumstraffen voor bij voorbeeld geweldsdelicten; - Verbod op alle islamitische organisaties, omdat de islam als sekte een levensgevaarlijke bedreiging vormt voor anders gelovigen; - Terugdraaien van alle privatiseringen bij de openbare nutsvoorzieningen; - Alle vluchtelingen niet meer opvangen in Nederland maar uitsluitend in de regio van herkomst; VN die ook van Nederland geld ontvangt moet met die vrije regio's komen. - Cao's moeten niet meer alleen gelden voor de laagste lonen maar voor alle salarissen, inclusief bonussen en directiesalarissen; - Geen doelgroepenbeleid of minimabeleid meer, omdat wetten of regelingen steeds voor iedereen gelden; herstel van onze burgerrechten zoals recht op inspraak en recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer; Waarom deze eisen? Probeert U zich maar eens ons land voor te stellen, als slechts een paar van deze eisen al vervuld worden.

"We, members of the Christian Democratic Appeal, standing in front of our fundamental rights. That is why we speak out against government cooperation, etc. etc.. Thus, the preamble to the petition of a number of CDA members, CDA candidates petition group) but let us take a look at the CDA ranks: Turkish infiltration into the CDA: CDA Turkish candidate C. Coruz was about 13 years was director of the Fascist organization SOTA even Hitler supporters invited: the Grey Wolves, Turkish admirers of Hitler. A board member of the SOTA with more Turks penetrated into the TK-fraction of the CDA. Many Turks who even anti-Christian, are now influential persons have become within CDA. Nihat Ulusoy from Schiedam, Ahmet Taskan CDA Utrecht Alaattin Erdal Part Councillor Charlois in Rotterdam: The Turkish CDA members are anti-Western and pro-Islamic. Islamic Foundation Netherlands (ISN), which the majority of Turkish mosques in our country, Diyanet on behalf of Turkish government mosques built, Islamic organizations representing the rights of Christians in Turkey are now denying representative within CDA. shocking that the petition organizers raised by these dangerous elements led by external powers operate. Growing influence of Muslims in the CDA is now palpable. PvdA and After D66 is now the turn of CDA N. Albayrak of PvdA, right hand of J. Cohen and Cohen do not want to stop immigration for the hopeless millions of Muslims, Fatma Koser Kaya at the top of D66 and Petchold is hard to stop immigration ...

The 1500 Turkish elections are invited politicians from Europe and cost of the Turkish Government have attended a conference in Istanbul. Message aan them: do not integrate in the country where they live, maar juist politiek be active, take action where necessary ! These politicians have the opportunity in the Netherlands (or another European country) political activity based on their nationality of that country. In addition they will also have Turkish nationality. They interfere in everything and if something is not in their street fits, the whole convoy to rebel. It has been known that Turks Great turkey on their retinas. Now to Turkey once Europe's borders to cross, nothing else!. It is a political goal! For the Turks, EU lidmaatschappij a means for the holy mass immigration to weak Europe and this is no different than when they are on the borders of the great Byzantine Empire (the largest European empire of 1000 years ago, comparable to current EU) stood. Then they had to wait while their immigration, as now, just went through. Moments later, the empire weakened, in eastern Asia Minor (today's Armenia and Kurdistan) created some nomadic enclaves Christian population increased sharply when the Turkish border at the Van Meer could cross Turks were not only within, as millions of Muslims throughout the region. As a result, entire Islamic migration and decline of entire Christian civilization to the gates of Vienna ...

Now same story: great enemy of the Christians here are organizing infiltrators and suppressed simultaneously Christians in Turkey. First send Islamic countries millions of people out of the country because they are unable them a decent life to offer and then they try fifth column out of it. Look around you, everywhere, in every Muslim-controlled country Christian people barred, harassed and murdered. Particularly in the Middle East, in countries like Lebanon, Turkey, Syria and Egypt suffering Christians are persecuted, terrorized and displaced. Where is our petition group gone? Do you hear something about the brutal persecution of the Christians you will hear nothing of this splinter group over the killings of Iranian women. Do you hear anything from the CDA Turks eg, violation of human rights: discrimination, ethnicity and religion of non-Muslims, Christians, Jews, atheists, women's oppression, marrying very young children, polygamy - death penalty for apostasy from the faith, blood revenge, the practice or tolerance of radicalization, extremism. CNV and FNV women still have their holy headscarf brigade, while millions of women that vlagje want to throw away their freedom ...

These brigades are the unions have become Muslims. You hear nothing of these brigades on violence against Iranian women. Headscarves brigades have their soul to the devil forces sale. Ramadan dinners, many well-known conversion tactics, these women are totally blind made. Pakistani Muslims in a big trouble: where are all these oil-rich Muslims? What are all these Islamic countries go? Will these poor Muslims help of an Islamic country or an oil-rich baron with billions playing? Their 'Kaffirs' "a Ramadan dinner should not now have 16 million collecting! Iranian women sentenced to death by stoning says nothing to the Headscarf unions!. Do you hear what CNV women on the violation of human rights: discrimination, ethnicity and religion do not Muslims, Christians, Jews, atheists, women's oppression, marrying very young children, polygamy, death for apostasy from the faith, vendetta ....

This is really fake: CDA is beginning a major target of Turkey had, from Ankara Everything is carefully tracked, who and what possible exposures? Even the churches have become the target.! The CDA, through infiltration or almost snatched the pot or abandoned by God. The effects of infiltration have been disastrous for the Dutch population. This splinter group, product of years of infiltration within the CDA has no respect for the Dutch. The Christian Democratic Party has nothing to undercover officers to search, but the Dutch citizen. A new unholy alliance with the current non-integrated Muslims is disastrous . Ramadan, Muslim prayer houses and boarding etc, these are not real religious activities, you are dealing with a very sophisticated masked satanic work."Fasting is totally different from what they called Ramadan. Fasting Jesus way is totally different than the Muslim war training! Go and have a look at how they eat, Jesus had only one piece of bread and a little wine ...

Muslim "iftar"looks more like a luxury and most expensive meal in a restaurant. Muslims indicate the values of Dutch culture away. No Western names, never a Christian church or synagogue, no Dutch TV, flag, anthem, no Dutch values! Muslims have no ties with the Dutch culture and legal system, which they simply do not exist. That is more than temporal matters, they must undergo in anticipation of the war and eventual domination. For more than 40 years, there are Netherlands about 640 000 Muslims born and no child has a Western name. Is this what the petition organizers as integration or not polarized society? The power of a movement is determined by the number of followers and their willingness to use that power. The Islam allows a high birth rate for an increasing number of adherents and has the will to make use of it. Inmiddels the Muslims will have continued to rise and we verder dropped.

The birth rate in Europe falls steadily. Europe has more Muslims who little ophebben with democracy and freedom, which became more and more pressure will be placed. Until then, they try to present moderate and peaceful image. Randomly they will be in all parties. Meanwhile they exploit every means to make a Muslim majority to form by: Action on the rights regarding freedom from discrimination, freedom of religion, freedom of speech, freedom of education, freedom of association. These principles and rights recognized if not for others but for themselves claimed a lot of wind. Even child of 7 years says "Morocco is my country". She was born here. Her grandfather / grandmother have been living 40 years here, do not speak any Dutch, her mother was born here, speak reasonable Dutch but mainly Moroccan and is thick in the clothes, scarf, her sister, 11 begins to wear dresses Moroccan. If she comes scrounge sweets she asks if there is pork in it. She is always talking about what not to Allah. This family feels with Dutch benefit and not Dutch passport (a). Turkey will always be a haven for all Turks, regardless of her / his generation. The involvement of Turkey to allow people anywhere in the world is the power which Turkey has so many people to submit to Islam .. .

And now the ...nature of Islam, you hear the old guard not! Accepts Islam to other religions as totally equivalent? Accepts Islam is a strict separation of mosque and state? Accepts Islam the right of an individual to faith to say goodbye? Does Islam advocate a Western model of democracy? You hear nothing about all those Christians who are persecuted around the world by Muslims. This CDA members want to ensure fundamental rights including freedom of religion for Muslims in the Netherlands. So free operation for a "religious / political ideology" that no other religion beside him tolerate! Moreover, the Islam that every non-Muslim world excludes. They must still repent or else be slain. Conveniently forgetting the signatories of the manifest that Islam is totally inconsistent with the Universal Declaration of Human Rights, not only the fundamental Netherlands Ven ...

Islam is indeed an ideology and religion are ultimately our freedoms will adversely affect. The fanatical followers of this religion abuse the opportunities given freedom to ultimately lack of freedom to proclaim and implement. Islam is a warlike religion that other religions' with fire and sword "fights. Dutch Christians in about 25 years still freedom of their faith to confess, would So just to be in favor of stopping immigration from Muslim countries. Christian public figures are always talking about "fundamental rights, to love each other, protect minorities, etc.." How did you get to a Muslim minority that arises from the foreign, mostly through illegal immigration, importing brides from nephew / nieces focuses primarily on the fact that abuse of the possibilities of coming to the Netherlands, especially in migration from countries like Turkey, Morocco and Somalia: It's about artificially increasing the Muslim population , mostly Turks and Moroccans who are isolated blocs will form in their sense of marriage migration and high birth rates rapidly expanding and whole neighborhoods and cities dominate and then out to become a majority, by force or democratic means our country must submit to the Islamic countries. Weather complain about polarization: Unfortunately it is precisely the old guard that Islam supports and finances.

These 'personalities' from a distant and gray, old, past. Not this time. And they want the values of the past, present further indoctrinate. Or to note, this kind of politics is outdated. Times change, even politically! Old Guard in his Utopia is the best polaris earlier. Naive clique dangerous expectations generates no good information. Muslims are inherently polar compared to Europeans and growth has always been apart! They keep polar, this is not new, not caused by a political party, it has since 1400 years has been. In Switzerland there is no anti-Islam Nazi party, but they are no less aggression continue here. As they build their apartheid. In the Netherlands, 640,000 Muslim children are born, and none has a Dutch name yet? Splinter Group, pro-Muslim Christians, corrupt public figures, think in July that Muslims aging problem be solved?

Cut the demagoguery. You sell your soul to the masked devil for a Ramadan dinner! Muslims do not come to the Netherlands, bringing us one-warm-heart-disposed towards, no change is not there, but the cause of social - and social unrest. The problem of that silly, false mantra is never any real, trust-based "meeting" has been. The deepest wish and allowed Muslims (= subject ... just to hate beard No. 1 Muhammad) do not assimilate, together with non kosher Westerners. If they are so their rights are, or should they still hurt how the rights for different groups differently applied? We see self-censorship by museums, journalists, cartoon artists in charge of the so-called sensitivities of Muslims, we see segregated municipal offices for men and women serving Muslims, please note in worship, we see how different and non-believers, women are reviled by Muslims, we see (threat of) violence against the law and the same rights in the name of Islam, Jesus may be offended, but oh woe if you do something about Muhammad have to say. This constitutes an undemocratic action of a set of incredibly naive, all still with a pacifier in the mouth and incredibly stupid.

The CDA opening to Islamists that greatest enemies of Christianity are ? Islam, which is a political movement that, by definition undemocratic. read the Qur'an only once to post and read and hear the explanations of the Imams and Ayatollah's only once. Islam seeks explicitly to a dictatorship. The Koran calls for war for the extermination of "infidels" has literally detest Christians, Buddhists, Hindus, agnostics, atheists and especially Jews. Preserving the core values of our democracy is much more valuable than the Moslem countries politics and oil money ...

You have to just stand for the freedoms of all Dutch. The CDA members are busy securing their own interests to state that clearly. bezig because if they were in general than they had land interests of their party's policy towards for example by external powers supported massive mosque construction, anti-Dutch Islamic schools and evil Islamic brainwashing the youth are convicted. This group should be ashamed. They say they be Christians but really for money and power to a much greater evil . It's the world upside down and the Islamization of our country has very serious proportions which, unfortunately, a very large proportion of citizens at this time the harmful effects are not overlooked. Granting our next concrete requirements: -

The Dutch nationality should be deleted before anyone has a different nationality, and no separate laws and regulations for more assistance, housing benefit or child benefit for people without Dutch nationality, the only thing helps against the continued interference of both Turkey and Morocco abolition of dual citizenship.

- repatriation of hundreds of thousands of hopeless Muslims is inevitable. With the Information Age, they have no chance of employment. Old Guard hazardous expectations generates, this mass is more work to help. Stop all subsidies and investments to make them grow. Invest only in return projects.

- Less regulation, and the ministries have 400,000 advisors, committee members and administrators away, which only has 300,000 (!) in the Ministry of Education

- No more TBS but split into one part for a new lunatic mentally impaired and other minimum sentences for example violence, - Ban all Islamic organizations, because Islam sect a dangerous threat to other faiths

- Reversing all privatizations of public utilities - all refugees no longer cope in the Netherlands but only in the region of origin; UN also of the Netherlands will receive money to with free regions.

- Collective agreements should not only apply to the lowest wages for all salaries, including bonuses and executive salaries

- No target group policy or minimabeleid more, because laws and regulations always apply to everyone, restoring our civil rights such as participatory rights and right to protection of privacy, why those requirements? but once you try to imagine our country, if only a few of these requirements were fulfilled.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Comment on this item

Mark my comment as a response to CDA en Islam by wct

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2022 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)