2 readers online now  |  69 million page views

Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar!

Reader comment on item: Turkish Support for ISIS
in response to reader comment: De import moslims

Submitted by V. Leman (Netherlands), Aug 12, 2014 at 06:13

TURKIJE EN ISIS (IS).

Turkije laat de Jihadisten hun gang gaan en verleent ze ook verdergaande ondersteuning.

Turkije steunt islamitische terroristische organisaties die massaslachtingen aanricht in Irak en Syrië, waar het christenen, Yezidi's en alawieten systematisch vervolgt en vermoorden.

Erdogan is een moslimextremist en een fanatiek aanhanger van de Moslimbroederschap.

Turkije houdt grenzen wagenwijd open voor ISIS-terroristen. Turkije traint ISIS manschappen, stuurt ambulances, verzorgt ISIS strijders in ziekenhuizen, ontvangt nieuwe troepen aanvoer (Internationale Jihadisten zoals uit Nederland) op hun vliegvelden, steunt ISIS met geld, wapens, logistieke middelen, laat ISIS aanvallen op Christenen en Yezidi's...plannen vanuit Turkije zelf.

Turkije is mede verantwoordelijk voor het ontstaan van ISIS en zal deze groepering straks onherroepelijk gaan gebruiken in zijn streven naar het Ottomaanse rijk , oftewel het nieuwe islamitische groot-kalifaat... Erdogan, als een soennitische fundamentalist wil een islamitisch staat, en de extreme moslim rebellen komen daarbij erg goed van pas. Erdogan is feitelijk een dictator met extreme ideeën. Als het in het geheim kan, zal hij Hamas, Al_nusra, Al_Qaida, IS en andere terreur organisaties steunen en van Turkije een land maken met conservatieve Islamitische regels. IS zorgt dat de Koerden het moeilijk hebben en er aan de Turkse grens geen machtig georganiseerd land kan bestaan. Het is dus niet alleen ideologisch dat hij ze steunt, maar ook strategisch.
De Sultan van Turkije gaat als president nog een poosje door met het opdringen van zijn grootheidswaan. Hij gaat profiteren van de wederopbouw bij de oorlogsschade in het M.O. Hierbij ook in het oog houden, dat de Turken in grote meerderheid achter Erdogan staan en hem gekozen hebben. Het is dus niet alleen Erdogan die de kwade genius is, maar de meerderheid van de Turken. Turken willen Patriot Raketten voor hun eigen doelen gebruiken. Binnen NLD een hoop gedoe over gevaarlijke Jihadisten en/of ISIS idioten. Turkije dat door linkse kringen wordt uitgenodigd om EU-lid te worden, terwijl het ook op een terroristisch Kalifaat begint te lijken.

Turkije laat ISIS de jihadisten uit hun land halen en steunen ze openlijk. En die goedgelovige pipo's hier denken dat het wel wat meevalt? Als dit gebeurt is een mens die een ander geloof aanhangt daar nog veilig. En de moslims zelf ook niet want ze doden ieder die naar hun mening iets niet goed doet! Maar dat doet er niet toe die wilden niet anders!

AL-NUSRA, AL-QAIDA en IS- ISIS, die genocides op de christenen en Yezidi's plegen: deze moordenaars, analfabetische stommelingen hebben we massaal binnengehaald en komen ze nog stededs binnen...!? Alarmerend vervolgens is, dat het aantal Moslims in - niet alleen - Nederland dagelijks toeneemt, zowel door de instroom, maar ook via de bereidwillige moederschoot.

In Nederland maken steeds meer mensen zich terecht zorgen over de ontwikkelingen in Nederland, gezien de meerderheid van Moslims, bijna alle moskeen ISIS steunen!. Wat haalt EU elite binnen: voornamelijk Marrokanen, Turken, Irakezen, Somaliers, Afghanen. Mensen met voornamelijk sunnietische roots dus. Ze zien wat er daar gebeurt met lokale christenen - die bedreigd worden: of je bekeert je of je wordt vermoord - en vragen zich af waarom de EU nog meer moslims binnenhaalt? Hoe hebben we in vredesnaam zo diep kunnen zinken dat we een man als Erdogan als een waardevolle partner zien? De kerken stromen leeg en de Islam vult dat ontstane gat handig op. Waar zal dit eind nemen!, Kunnen we dit nu werkelijk niet aan?

Dat Frans Timmermans achter Erdogan staat, dat is nou één van de belangrijkste redenen waarom PVDA Turkije bij de EU wilt. Want dan kunnen ISIS terroristen vrij hun gang gaan in Europa!, is niet zo vreemd. Hij heeft zich al overduidelijk een sympathisant en actieve ondersteuner van het moslimterrorisme getoond. Hij steunt het Hamas regime, wil een boycot tegen Israël, kruipt in het stof voor Saoedi-Arabië wegens een stickertje en weigert boko haram op de lijst van terroristische organisaties te zetten. In goed Nederlands heet zo iemand een landverrader.

GENOCIDES VAN ANDERSDENKENDEN EN ISLAM!

De koran en hadith verkondigen dat afvalligen en ongelovigen of zondaars, die niet gehoorzamen aan het gezag van Mohammed, mogen of moeten worden gedood of verdreven en beroofd van hun bezittingen of lichamelijk mogen worden verminkt als straf voor hun zonden.

Genocidaal geweld als culturele uiting en ontkenning van de Armeense genocide!

Dit is ook tot nu toe het officiële Turkse regeringsbeleid, dat ook de voortgaande Turks-islamitische etnische zuiveringen op de Balkan, Kaukasus en midden-oosten negeert.
Het is wel verwonderlijk te zien dat Erdogan staat te juichen van wat de ISIS doet, met grote overmacht gekozen zal worden tot de president in Turkije. Vergeet ook niet dat 84% van de Nederlandse moslims wel positief is over de ISIS en eigenlijk aangeven geen empathie te hebben voor Christenen, omdat ze diep in hun hart wel eens zijn met wat Mohammed allemaal gezegd heeft in de Koran, volgens Obama een heilig boek,met een fantastische en wijze profeet. Niettemin werden er minstens 1,8 miljoen Armeniërs gedwongen om te verhuizen en werden er volgens historici 1.5 tot 2 miljoen gedood. Vrouwen, kinderen en bejaarden moesten naar hun nieuwe woonplaatsen in Syrië, dat toen nog deel was van het Ottomaanse Rijk, lopen. Hierbij vonden honderdeenduizenden mensen de dood.
De hypocriete druipt eraf, het is een net zo'n grote schande als de vorige grote genocide met dit verschil, we zitten er midden in, iedereen weet het en niemand doet iets nuttigs!
Hoe zal deze schande van de mensheid de geschiedenis in gaan en hoe zullen al die politieke weg kijkers benoemd gaan worden...

Genocidaal geweld als culturele uiting...!

Moslims willen nu in in Nederland verder, dankzij fatale fouten van corrupte EU landen willen ze hun volgende slachtoffer aanpakken: kleine Europese landen zonder verdediging zijn juist nu aan de beurt en deze landen krijgen enorme moslim uitstoot binnen die ultieme bodem vormt voor de Jihadisten!
Al die islamieten komen hun wrede gewoontes en haat tegenover elkaar in Europa uitvechten.

Islam als genocidale ideologie

Islamitische bolwerken in heel Nederland....Deze islamitische bezetters zijn ook ISIS-terroristen die straks hier willen onderdrukken...

PVDA en D66 willen de stemmen van de Jihadisten niet kwijtraken,,, De minister van Buitenlandse Zaken Frans Timmermans is als de dood voor zijn achterban. De fundamentalistische shariawijk in Den Haag is een uitvloeisel van het beleid van Fransjes partij. De niet westerse immigranten komen momenteel met duizenden ons land binnen. Als het aan de PvdA'er Sander Terphuis ligt moeten ze allemaal hier asiel krijgen. Hoe meer moslim , hoe meer vreugd. Terwijl, onthoofdingen, kruisigingen, slachtingen, martelingen, "ongelovigen" levend begraven, massamoorden, slavinnenhandel, groepsverkrachtingen, kinder- en vrouwenmoord, moord op weerlozen, gehandicapten en bejaarden, levend de keel doorsnijden en met het bloed het leven laten weglopen, plunderingen en diefstal, door uithongering en verdorsting laten creperen in de woestijn tot de dood erop volgt, zoals bij de deportatie van Armenen 100 jaar geleden, toen door Turkse soennieten, intimidatie met doodsbedreiging, tirannie en gespieste opgehangen hoofden en lijken, gevoelloos, onmenselijk, meedogenloos en grenzeloos gebeuren.

Als dat daar wordt geaccepteerd, dan kan dat hier, elders en overal.

De bewijzen van genocide stapelen zich op in Irak. ISIS zet de gruwelijke films zelfs online. Als je dan het woord genocide expres ontwijkt en ook nog doodleuk zegt dat rechten aldaar van Christenen gerespecteerd worden!

De hele wijk zit vol met mensen die zo snel mogelijk de sharia willen invoeren en onze democratische waarden haten. En alleen omdat ze hier hun Jihadistische plannen uitvoeren en een uitkering krijgen die ze hiertoe in staat stelt, Machinegeweren en ISIS vlaggen die de Schilderswijk binnenvallen. Onder druk van Nederlandse Moslims, weigert Timmermans van genocide te spreken.

Organisaties als ISIS, Milli Gorus, Al-Nusra, Marokkaanse moskeeën etc..zijn een gevaar voor de beschaafde wereld. Maar mensen zoals Timmermans zijn dat ook. Dit soort lieden moet zo snel mogelijk kalt gestellt worden. Wat mij betreft met alle mogelijke middelen (tot het is NL ondenkbare toe).
Elke poging tot een veroordeling van de islamitische genocides wordt door de infiltranten binnen PVDA, D66 en zeer sterk georganiseerde verlenging van de Turkse overheid bellemert!

Denk maar eens aan de Armeense, Griekse, Jezidi genocides: De islam bestreed en vernietigde die beschaafde volkeren. De koran prijst diegene die niet-moslims vermoorden. Geen andere volk kon overleven waar Moslims de meerderheid gekregen hebben. Dit wordt de laatste decennia onverminderd voortgezet in heel Afrika en Azië... Het is definitief, onomkeerbaar; er is geen kans voor overleving van een andere bevolkingsgroep die een minderheid is binnen een Islamitisch land. Moslims onderwerpen eerst, daarna gebruiken ze religie als middel om die volkeren uit hun gebied te verdrijven of uit te roeien. Van Marokko, Pakistan, Indonesië, Turkije(Anatolië) tot de Balkan landen, werden Christelijke en andere niet_islamitische volkeren eerst tot minderheid gebracht en daarna zijn ze totaal verjaagd uit hun eigen territorium. En dat moet bij de EU komen? Denk eens aan de stroom van Turken en Arabieren naar de EU.
Nog geen 100 jaar geleden ( rond 1915) heeft Turkije een grote groep Armeense Christenen binnen zijn territorium genadeloos uitgeroeid. Dat was de afronding van een genocide, die al in 1885 was begonnen. Europa moet zich eens heel goed afvragen wat het binnenhaalt wanneer een land met een dergelijke mentaliteit toegelaten zou worden tot de EU.

JIHADISTEN WILLEN MEER MACHT IN EU....

Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar!

De bouw van mega moskeeën, gefinancierd door de machthebbers van externe mogendheden die het woord democratie nog moeten uitvinden, moet onmiddellijk stoppen. Gesponsord vanuit Saoedie-Arabië, Iran, Marokko, Turkije, Pakistan, gelobbyd door infiltranten (bv de Milli Gorus, Diyanet, Güllen beweging), gaat het hier niet alleen om een religieuze zaak. De islam is op de eerste plaats een politieke ideologie, die in de hele wereld verderf zaait. De islam is een anti-democratisch en anti-westers denksysteem dat langs democratische weg onze samenleving tracht binnen te sluipen, om het van binnen uit te hollen en te vernietigen, om uiteindelijk de boel over te nemen. Dit is echt een duivelse actie van de Moslims.

Al-Nusra, Al Qaida, ISIS, Milli Gorus, DIYANET, MAROKKANSE MOSKEEN FEDERATIE enzovoorts worden door de moslimlanden gesteund, bewapend en betaald...
De oorlog gaat niet om mensen, maar om geld/macht. salafisten willen meer controle in EU...De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelen instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden.

Stop massaal met het betalen van roofbelastingen tbv het Islamisme en het overnemen van het land door de Brusselse bureaucraten en de jihadisten.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Submit a comment on this item

Reader comments (90) on this item

Title Commenter Date Thread
When all is said and done, Islamists will support Islamists irrespective of the truth or merits [101 words]
w/response from Daniel Pipes
PrashantJan 15, 2019 16:58247164
3Islamic state is a Trojan Horse [225 words]blueshoesFeb 15, 2015 10:25221079
Turkeys involvement in war with ISIL [101 words]Mohammed Hossain BhuyanOct 9, 2014 04:50218586
Turkey at War in Syria/Iraq: Who Will Protect Kurds?‏ [2 words]Mark WerfelOct 3, 2014 04:32218417
... wrong information [20 words]EkmeSep 30, 2014 08:11218330
Interesting comment. [16 words]Mark WerfelOct 7, 2014 21:41218330
2may be more stealing from the people of the book [82 words]Michael Hanni MorcosAug 24, 2014 15:56217370
1Don't worry Daniel Pipes - ISIS, now IS, is just a big Amercan Plot (says Iran) [64 words]LudvikusJul 19, 2014 13:59216200
2The Sharia Shia Alternative [34 words]LudvikusJul 19, 2014 12:33216197
3It is at least shameful [139 words]AlexandrosJun 29, 2014 03:35215645
7The black flag of ISIS says that Allah is the prophet of Muhammad! [62 words]
w/response from Daniel Pipes
dhimmi no moreJun 27, 2014 14:20215619
Allah (is) rasul Muhammad? [118 words]dhimmi no moreJun 28, 2014 06:43215619
9Allah (is) rasul Muhammad? more information [375 words]dhimmi no moreJun 28, 2014 07:39215619
3Muhammad's ring and what a disaster [481 words]dhimmi no moreJun 29, 2014 06:56215619
1It seems that members of the terrorist group ISIS are changing the words from Allah (is) the prophet of Muhammad to Allah Muhammad (is) prophet! [147 words]dhimmi no moreJul 26, 2014 17:03215619
1Isis flag [39 words]HossamAug 12, 2014 22:50215619
1Isis is WRONG [38 words]BaileyAug 14, 2014 21:13215619
1Allah (is) rasul Muhammad? [38 words]dhimmi no moreAug 15, 2014 07:10215619
2ISIS' flag and Allah is the prophet of Muhammad [82 words]dhimmi no moreAug 15, 2014 07:14215619
ISIS flag [17 words]DianaSep 1, 2014 18:57215619
ISIS flag [16 words]DianaSep 1, 2014 19:03215619
The Black Horse [55 words]MarkSep 3, 2014 05:20215619
1Allah (is) rasul Muhammad? [134 words]dhimmi no moreSep 3, 2014 20:00215619
ISIS flag [17 words]LakkagroupSep 9, 2014 03:00215619
Be carfule [25 words]muslimSep 12, 2014 13:41215619
turkish support for isis [61 words]matySep 12, 2014 13:41215619
Allah (is) rasul Muhammad? [52 words]dhimmi no moreSep 14, 2014 06:52215619
What a disaster Allah is the rasul of Muhammad [264 words]dhimmi no moreSep 14, 2014 07:10215619
1Learn to read [48 words]Muslim who can actually read ArabicOct 3, 2014 00:24215619
ISIS FLAG [62 words]steveOct 4, 2014 19:42215619
1Allah is the rasul of Muhammad [85 words]dhimmi no moreOct 8, 2014 07:07215619
1There is no such thing in Arabic called الله رسول المحمد ! You need to stick to Urdu [179 words]dhimmi no moreOct 8, 2014 16:34215619
meaning [17 words]imranJan 26, 2015 16:47215619
Our dear Imran needs to stick to Urdu [92 words]dhimmi no moreJan 27, 2015 08:08215619
error [107 words]moiJul 7, 2015 08:56215619
1Allah Rasul Muhammad on the flag of Da'ish means Allah (is the) messenger (of) Muhammad [492 words]dhimmi no moreJul 9, 2015 18:11215619
Allah the prophet? [17 words]ConcernedSep 30, 2015 23:13215619
1Drivel [55 words]dhimmi no moreOct 6, 2015 07:46215619
2Mince & Conquer - by Caroline B. Glick [94 words]LudvikusJun 26, 2014 08:45215607
Imperial Ambitions in the Middle East [320 words]Michael S.Jul 3, 2014 15:30215607
1Controlling the Crossroads of the World [388 words]Michael S.Jul 3, 2014 16:41215607
Tweedle Dee and Tweedle Dum [255 words]Michael SJun 24, 2014 15:04215583
3Instability in the islamic world is very good [268 words]albert snowJun 24, 2014 06:25215577
Instabilty and mini states [8 words]saraJun 24, 2014 20:41215577
Had America listened [69 words]MoeJun 30, 2014 13:26215577
4Viva Kurdistan - Kurds Sell Oil to Israel [162 words]LudvikusJun 23, 2014 23:11215574
4Borders will change [54 words]
w/response from Daniel Pipes
Gary ClarkeJun 23, 2014 23:01215573
1Annexing the "Territories" is not "Expanding" [477 words]Michael SJul 5, 2014 16:24215573
Is the Barbarity of ISIS Another Attempt to Ensnare the US in the Middle East? [64 words]John CraigJun 23, 2014 21:12215571
The real reason: We're all barking mad [246 words]Michael S.Oct 14, 2014 07:29215571
2Iranian Opposition to ISIS [124 words]LudvikusJun 23, 2014 10:02215563
NOT Turkey Erdoğan and AKP support for ISIS Islamist terrorists [14 words]
w/response from Daniel Pipes
Halit isciJun 22, 2014 13:21215555
Self-destruction of Islamism is coming? [50 words]PermReaderJun 21, 2014 13:15215543
2Will Islamism self destroy? [168 words]dhimmi no moreJun 22, 2014 09:12215543
3Mr Obama and NPR and the BBC and the word Jihadis [128 words]
w/response from Daniel Pipes
dhimmi no moreJun 21, 2014 12:33215541
Lessons of history not learned [161 words]
w/response from Daniel Pipes
Paul PearceJun 21, 2014 11:02215539
One exception Dr. Pipes! [16 words]PezDispenserJun 22, 2014 17:12215539
1Dictators [176 words]Sigmund DermanJun 23, 2014 17:06215539
The People's support for dictators vs Muslim Brotherhood [51 words]saraJun 23, 2014 21:31215539
Dictators and pocketbook issues [78 words]SigmundJun 27, 2014 16:25215539
1Idealism vs other isms [155 words]saraJun 27, 2014 21:27215539
5Sufis join with ISIS [142 words]Frank LivingstonJun 21, 2014 09:55215537
2Sufis joined ISIS/ISIL because they are also jihadis [149 words]dhimmi no moreJun 22, 2014 07:30215537
shias started trouble [19 words]Santiago RobledoSep 28, 2014 16:16215537
Sufis are enemies of the Wahhabis [57 words]Nasrullah AbdulazizNov 5, 2014 01:52215537
Al-Khidr [10 words]NoonNov 24, 2015 17:45215537
ISIS [20 words]GerryJun 20, 2014 22:40215532
1De import moslims [862 words]VICTOR LEMANJun 20, 2014 05:32215521
1Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar! [1780 words]V. LemanAug 12, 2014 06:13215521
TALIBAN, ISIS, AL-QAIDA, HAMAS, AL-NUSRA [784 words]V. LemanSep 11, 2014 09:59215521
Turkije lid bij EU! Schandelijk...! [1065 words]floracFeb 19, 2016 05:14215521
MIGRANTEN KOMEN ALS VIJAND BINNEN! [1383 words]floracMar 21, 2016 10:37215521
Lessons learned from ISIS and Turkish actions [80 words]Admiral Peter KikareasJun 19, 2014 09:16215509
Also, Turkey's involvement in sending Sunni jihadists via IHH flotilla to Gaza [52 words]אבזםJun 19, 2014 04:27215502
Saudi Involvement? [101 words]LindaKJun 19, 2014 02:15215500
Iraq Government [32 words]
w/response from Daniel Pipes
JakeJun 19, 2014 00:15215496
1Variations on the "Biden Plan" - Partitioning of Iraq into Three Regions [157 words]LudvikusJun 18, 2014 18:59215491
Iran and ISIS [37 words]
w/response from Daniel Pipes
DavidJun 18, 2014 18:34215490
3Erdo, ISIS and Kurds. [41 words]steven LJun 18, 2014 17:10215487
ISIS and TURKEY CONNECTION [44 words]Lujack SkylarkJun 18, 2014 16:15215485
1Concretized idiocy [178 words]
w/response from Daniel Pipes
Doug MayfieldJun 18, 2014 15:35215483
1doug mayfield forgets his history [191 words]lippyJun 19, 2014 11:50215483
Bush certainly deserves blame [70 words]Doug MayfieldJun 20, 2014 22:12215483
An enemy of our enemies is not our friend [65 words]Doug MayfieldJun 21, 2014 12:43215483
4Support: Not Turkey, Not Iran, But Kurdistan [244 words]
w/response from Daniel Pipes
LudvikusJun 18, 2014 14:34215480
Further information on Syria and Turkey [109 words]
w/response from Daniel Pipes
Ian56Jun 18, 2014 10:27215474
Turkish Support for Isis, and the Meltdown. [118 words]AnneJun 18, 2014 09:01215467
But not to worry, the American Jewish Joint Distribution Committee uses your donations to aid turkey. [17 words]PaulJun 18, 2014 07:54215466
2Turkey should be ready and re-visiting the Middle East in the 7th century [144 words]dhimmi no moreJun 18, 2014 06:32215463
3The intellectual Power Vacuum in the West [282 words]Ron ThompsonJun 18, 2014 05:14215460

Comment on this item

Mark my comment as a response to Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar! by V. Leman

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List

ADVERTISEMENTS

eXTReMe Tracker

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2020 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)