2 readers online now  |  69 million page views

De import moslims

Reader comment on item: Turkish Support for ISIS

Submitted by VICTOR LEMAN (Netherlands), Jun 20, 2014 at 05:32

Import moslims industrie heeft meer omzet dan de bouw!

De import moslims is een industrie geworden van tienduizenden ambtenaren en div. functionarissen,advocaten,tolken, beleids- en gemeenteambtenaren,maatschappelijk werkers,bewakers,verzorgers van asielcentra,wetenschappers,sociologen,managers,enz.
islamindustrie financiert PVDA, GL en D66...

De regering doet alles precies verkeerd. Al die miljarden belasting opbrengsten gaan met bakken vol het land uit: EU/ontwikkelingshulp en verder geven ze het aan de import nog meer moslim industrie. Bij de bouw van grote moskeen in Nederland, werken alleen apart geimporteerde Moslims uit Turkije en marokko, dus niet bepaald werkgelegenheids creërend voor de Nederlandse bevolking...

Voor deze islamindustrie, de bouw van nog meer hilton gevangenissen, verzorging van moskee diensten, uitkeringen, moslim omroepen, begeleiden van Marokkaanse jihadisten, gratis vakanties voor de tuig in ruil van het pauzering roofaanvallen, is een zeer lucratief job geworden.

De immigratie van Moslims is bedoeld om Europa op deze wijze te veroveren, en ook om de niet-moslim bevolking op den duur te vervangen door een Moslim-bevolking. Moslim-migranten zijn juist geen economische migranten, maar ideologisch gemotiveerd.

Moslims stellen voortdurend hun eisen aan PVDA, GL, CDA en D66, met als doel hun eigen waarden op te leggen: deze houding vloeit voort uit hun religie. Toegeven of compromis leidt slechts tot meer eisen. De eisen zijn mede bedoeld om niet-Moslims tot de status van dhimmi te reduceren.

Wat steeds duidelijker wordt: De imams en leiders van de moslims,verenigingen, werken iedere ontwikkeling van de jonge moslims tot zelfstandig denkende mensen tegen. Dat ziet men aan de tegenwerking van de moslim scholen en hun besturen.
Want ontwikkeling op westerse wijze is een gevaar voor de islam-ideologie. De moslims mogen gewoon niet wijzer worden. Onderwerping en opleiding tot domme adepten van dat geloof wordt er in gestampt op de moslimscholen. En onze regering laat dit gezwel maar groeien.

De juiste houding voor PVDA, GL, CDA en D66 zou zijn, om alle eisen van de Moslims resoluut af te wijzen, maar deze partijen willen dat niet. Ze doen zelfs concessies voordat de eisen zijn gesteld. Het is deze houding die met dhimmitude omschreven wordt: het is een vorm van verraad aan de westerse beschaving.

De groei van de Moslim-bevolking in Europa is een strategie van de Moslims. Nu al zij er veel meer Moslims in Europa, dan de officiële cijfers laten zien. Binnen enkele generaties zullen Moslims de meerderheid vormen. De Europese regeringen hebben met deze strategie feitelijk ingestemd, door Moslim-immigratie toe te laten.

83% van de gevangenen zijn Islamitisch afkomst, ze willen nu in de gvangenissen moskeen hebben...Er is nog een gelijkaardig barbaars bloederig ritueel dat wél door alle volgelingen van Mohammed wordt ondergaan. En dan tellen we de gevangenen die ook buitenlands zijn en wel hier zijn geboren nog niet eens mee!

In plaats van de enig logische conclusie te trekken, alle mogelijke middelen gebruiken om de moslims te doen terugkeren, gaat men maatregeltjes verzinnen om de immigratie weer wat acceptabeler te maken. En dat zegt A. Petchold, nog meer miljoenen van gemeenschapsgeld aan de moslims geven, om jihadisten onder controle te brengen! Die man spoort echt niet.

Onmiddellijk het nederlands paspoort afpakken van de Jihadisten en voorgoed het land uitzetten.

Het beste zou zijn om Islamisten met 2 paspoorten uit te sluiten van de Nederlandse volksverzekeringen, aow, kinderbijslag, bijstand en AWBZ uitkeringen. Mensen met 2 paspoorten, na 50 jaar, hebben immers niet eenduidig voor het Nederlanderschap gekozen.

Petchold er valt nog veel te leren van wat wij al lang weten. Een onthullend recent onderzoek naar de aard van de propaganda van de moskeeën in Nederland komt tot de conclusie dat het een totalitaire ideologie van haat weerspiegelt die kan aansporen tot geweld. ISIS in Nederland propageert dat de islamieten die het geloof de rug toe keren gedood moeten worden volgens de imams van deze moskeen, en wordt democratie als on-islamitisch veroordeeld.

Voor Nederland met zijn grote Turkse en Marokkaanse gemeenschap is in dat verband relevant.

de groeiende macht van de islamieten, de deur geopend heeft voor alle moslimlanden dat erop gebrand is Wahhabisme van ISIS binnen nederland te promoten. De Moslim landen beginnen significante fondsen naar Turkije en Marokko te sluizen en ontwikkelden instellingen om hun eigen propaganda te verspreiden, inclusief het opzetten van Koranscholen en liefdadige organisaties. Zij halen ook Turken en Marokkanen voor training naar midden-oosten, om zo een nieuwe generatie radicale predikers te scheppen die geschoold waren in een rigide interpretatie van de islam. Dezen worden officieel als imams bekrachtigd in Turkije en Marokko en vervolgens door herkomstlanden naar Europa en Azië gestuurd om de islam te verspreiden.

Nederland moet pas weer immigranten toelaten als we eerst alle criminelen, nep-vluchtelingen, dubbele-paspoorthouders en nutteloze profiteurs hebben teruggekregen naar hun herkomst landen en de overigen volledig zijn geïntegreerd. Dit is het enige voordeel van hun dubbele paspoort.

Deze Moslims hebben hun hele leven lang gefantaseerd, hoe ze Nederlanders en andere denkbeeldige vijanden kunnen vermoorden. Ze hebben nu de manier gevonden om hun dromen in daden om te zetten.

Dit tuig hoort niet in Nederland thuis, NL paspoort innemen en naar herkomstland uitzetten, ouders ook. Het is mede de schuld van PVDA, D66, GL, die jarenlang hebben gedaan alsof er niets aan de hand was en ervoor heeft gezorgd dat deze Jihadisten hun gang konden gaan.

Submitting....

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

Submit a comment on this item

Reader comments (90) on this item

Title Commenter Date Thread
When all is said and done, Islamists will support Islamists irrespective of the truth or merits [101 words]
w/response from Daniel Pipes
PrashantJan 15, 2019 16:58247164
3Islamic state is a Trojan Horse [225 words]blueshoesFeb 15, 2015 10:25221079
Turkeys involvement in war with ISIL [101 words]Mohammed Hossain BhuyanOct 9, 2014 04:50218586
Turkey at War in Syria/Iraq: Who Will Protect Kurds?‏ [2 words]Mark WerfelOct 3, 2014 04:32218417
... wrong information [20 words]EkmeSep 30, 2014 08:11218330
Interesting comment. [16 words]Mark WerfelOct 7, 2014 21:41218330
2may be more stealing from the people of the book [82 words]Michael Hanni MorcosAug 24, 2014 15:56217370
1Don't worry Daniel Pipes - ISIS, now IS, is just a big Amercan Plot (says Iran) [64 words]LudvikusJul 19, 2014 13:59216200
2The Sharia Shia Alternative [34 words]LudvikusJul 19, 2014 12:33216197
3It is at least shameful [139 words]AlexandrosJun 29, 2014 03:35215645
7The black flag of ISIS says that Allah is the prophet of Muhammad! [62 words]
w/response from Daniel Pipes
dhimmi no moreJun 27, 2014 14:20215619
Allah (is) rasul Muhammad? [118 words]dhimmi no moreJun 28, 2014 06:43215619
9Allah (is) rasul Muhammad? more information [375 words]dhimmi no moreJun 28, 2014 07:39215619
3Muhammad's ring and what a disaster [481 words]dhimmi no moreJun 29, 2014 06:56215619
1It seems that members of the terrorist group ISIS are changing the words from Allah (is) the prophet of Muhammad to Allah Muhammad (is) prophet! [147 words]dhimmi no moreJul 26, 2014 17:03215619
1Isis flag [39 words]HossamAug 12, 2014 22:50215619
1Isis is WRONG [38 words]BaileyAug 14, 2014 21:13215619
1Allah (is) rasul Muhammad? [38 words]dhimmi no moreAug 15, 2014 07:10215619
2ISIS' flag and Allah is the prophet of Muhammad [82 words]dhimmi no moreAug 15, 2014 07:14215619
ISIS flag [17 words]DianaSep 1, 2014 18:57215619
ISIS flag [16 words]DianaSep 1, 2014 19:03215619
The Black Horse [55 words]MarkSep 3, 2014 05:20215619
1Allah (is) rasul Muhammad? [134 words]dhimmi no moreSep 3, 2014 20:00215619
ISIS flag [17 words]LakkagroupSep 9, 2014 03:00215619
Be carfule [25 words]muslimSep 12, 2014 13:41215619
turkish support for isis [61 words]matySep 12, 2014 13:41215619
Allah (is) rasul Muhammad? [52 words]dhimmi no moreSep 14, 2014 06:52215619
What a disaster Allah is the rasul of Muhammad [264 words]dhimmi no moreSep 14, 2014 07:10215619
1Learn to read [48 words]Muslim who can actually read ArabicOct 3, 2014 00:24215619
ISIS FLAG [62 words]steveOct 4, 2014 19:42215619
1Allah is the rasul of Muhammad [85 words]dhimmi no moreOct 8, 2014 07:07215619
1There is no such thing in Arabic called الله رسول المحمد ! You need to stick to Urdu [179 words]dhimmi no moreOct 8, 2014 16:34215619
meaning [17 words]imranJan 26, 2015 16:47215619
Our dear Imran needs to stick to Urdu [92 words]dhimmi no moreJan 27, 2015 08:08215619
error [107 words]moiJul 7, 2015 08:56215619
1Allah Rasul Muhammad on the flag of Da'ish means Allah (is the) messenger (of) Muhammad [492 words]dhimmi no moreJul 9, 2015 18:11215619
Allah the prophet? [17 words]ConcernedSep 30, 2015 23:13215619
1Drivel [55 words]dhimmi no moreOct 6, 2015 07:46215619
2Mince & Conquer - by Caroline B. Glick [94 words]LudvikusJun 26, 2014 08:45215607
Imperial Ambitions in the Middle East [320 words]Michael S.Jul 3, 2014 15:30215607
1Controlling the Crossroads of the World [388 words]Michael S.Jul 3, 2014 16:41215607
Tweedle Dee and Tweedle Dum [255 words]Michael SJun 24, 2014 15:04215583
3Instability in the islamic world is very good [268 words]albert snowJun 24, 2014 06:25215577
Instabilty and mini states [8 words]saraJun 24, 2014 20:41215577
Had America listened [69 words]MoeJun 30, 2014 13:26215577
4Viva Kurdistan - Kurds Sell Oil to Israel [162 words]LudvikusJun 23, 2014 23:11215574
4Borders will change [54 words]
w/response from Daniel Pipes
Gary ClarkeJun 23, 2014 23:01215573
1Annexing the "Territories" is not "Expanding" [477 words]Michael SJul 5, 2014 16:24215573
Is the Barbarity of ISIS Another Attempt to Ensnare the US in the Middle East? [64 words]John CraigJun 23, 2014 21:12215571
The real reason: We're all barking mad [246 words]Michael S.Oct 14, 2014 07:29215571
2Iranian Opposition to ISIS [124 words]LudvikusJun 23, 2014 10:02215563
NOT Turkey Erdoğan and AKP support for ISIS Islamist terrorists [14 words]
w/response from Daniel Pipes
Halit isciJun 22, 2014 13:21215555
Self-destruction of Islamism is coming? [50 words]PermReaderJun 21, 2014 13:15215543
2Will Islamism self destroy? [168 words]dhimmi no moreJun 22, 2014 09:12215543
3Mr Obama and NPR and the BBC and the word Jihadis [128 words]
w/response from Daniel Pipes
dhimmi no moreJun 21, 2014 12:33215541
Lessons of history not learned [161 words]
w/response from Daniel Pipes
Paul PearceJun 21, 2014 11:02215539
One exception Dr. Pipes! [16 words]PezDispenserJun 22, 2014 17:12215539
1Dictators [176 words]Sigmund DermanJun 23, 2014 17:06215539
The People's support for dictators vs Muslim Brotherhood [51 words]saraJun 23, 2014 21:31215539
Dictators and pocketbook issues [78 words]SigmundJun 27, 2014 16:25215539
1Idealism vs other isms [155 words]saraJun 27, 2014 21:27215539
5Sufis join with ISIS [142 words]Frank LivingstonJun 21, 2014 09:55215537
2Sufis joined ISIS/ISIL because they are also jihadis [149 words]dhimmi no moreJun 22, 2014 07:30215537
shias started trouble [19 words]Santiago RobledoSep 28, 2014 16:16215537
Sufis are enemies of the Wahhabis [57 words]Nasrullah AbdulazizNov 5, 2014 01:52215537
Al-Khidr [10 words]NoonNov 24, 2015 17:45215537
ISIS [20 words]GerryJun 20, 2014 22:40215532
1De import moslims [862 words]VICTOR LEMANJun 20, 2014 05:32215521
1Liberale jihad bestaat niet, Islam zonder Jihad bestaat niet!!, liberale moskee is ondenkbaar! [1780 words]V. LemanAug 12, 2014 06:13215521
TALIBAN, ISIS, AL-QAIDA, HAMAS, AL-NUSRA [784 words]V. LemanSep 11, 2014 09:59215521
Turkije lid bij EU! Schandelijk...! [1065 words]floracFeb 19, 2016 05:14215521
MIGRANTEN KOMEN ALS VIJAND BINNEN! [1383 words]floracMar 21, 2016 10:37215521
Lessons learned from ISIS and Turkish actions [80 words]Admiral Peter KikareasJun 19, 2014 09:16215509
Also, Turkey's involvement in sending Sunni jihadists via IHH flotilla to Gaza [52 words]אבזםJun 19, 2014 04:27215502
Saudi Involvement? [101 words]LindaKJun 19, 2014 02:15215500
Iraq Government [32 words]
w/response from Daniel Pipes
JakeJun 19, 2014 00:15215496
1Variations on the "Biden Plan" - Partitioning of Iraq into Three Regions [157 words]LudvikusJun 18, 2014 18:59215491
Iran and ISIS [37 words]
w/response from Daniel Pipes
DavidJun 18, 2014 18:34215490
3Erdo, ISIS and Kurds. [41 words]steven LJun 18, 2014 17:10215487
ISIS and TURKEY CONNECTION [44 words]Lujack SkylarkJun 18, 2014 16:15215485
1Concretized idiocy [178 words]
w/response from Daniel Pipes
Doug MayfieldJun 18, 2014 15:35215483
1doug mayfield forgets his history [191 words]lippyJun 19, 2014 11:50215483
Bush certainly deserves blame [70 words]Doug MayfieldJun 20, 2014 22:12215483
An enemy of our enemies is not our friend [65 words]Doug MayfieldJun 21, 2014 12:43215483
4Support: Not Turkey, Not Iran, But Kurdistan [244 words]
w/response from Daniel Pipes
LudvikusJun 18, 2014 14:34215480
Further information on Syria and Turkey [109 words]
w/response from Daniel Pipes
Ian56Jun 18, 2014 10:27215474
Turkish Support for Isis, and the Meltdown. [118 words]AnneJun 18, 2014 09:01215467
But not to worry, the American Jewish Joint Distribution Committee uses your donations to aid turkey. [17 words]PaulJun 18, 2014 07:54215466
2Turkey should be ready and re-visiting the Middle East in the 7th century [144 words]dhimmi no moreJun 18, 2014 06:32215463
3The intellectual Power Vacuum in the West [282 words]Ron ThompsonJun 18, 2014 05:14215460

Comment on this item

Mark my comment as a response to De import moslims by VICTOR LEMAN

Email me if someone replies to my comment

Note: Opinions expressed in comments are those of the authors alone and not necessarily those of Daniel Pipes. Original writing only, please. Comments are screened and in some cases edited before posting. Reasoned disagreement is welcome but not comments that are scurrilous, off-topic, commercial, disparaging religions, or otherwise inappropriate. For complete regulations, see the "Guidelines for Reader Comments".

See recent outstanding comments.

Follow Daniel Pipes

Facebook   Twitter   RSS   Join Mailing List
eXTReMe Tracker

All materials by Daniel Pipes on this site: © 1968-2020 Daniel Pipes. daniel.pipes@gmail.com and @DanielPipes

Support Daniel Pipes' work with a tax-deductible donation to the Middle East Forum.Daniel J. Pipes

(The MEF is a publicly supported, nonprofit organization under section 501(c)3 of the Internal Revenue Code.

Contributions are tax deductible to the full extent allowed by law. Tax-ID 23-774-9796, approved Apr. 27, 1998.

For more information, view our IRS letter of determination.)